ПРЕДСТАВНИЦИ АГЕНЦИЈЕ ПРИСУСТВОВАЛИ PIN КОНФЕРЕНЦИЈИ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У УРБАНИМ СРЕДИНАМА ОДРЖАНОЈ У ЛИСАБОНУ

Датум објаве: 17.03.2017.

Представници Агенција за безбедност саобраћаја др Јовица Васиљевић, Мила Лазаревић и Лидија Станојевић, учествовали су у Лисабону на састанку главног одбора Европског савета за безбедност саобраћаја и на конференцији о безбедности саобраћаја у урбаним зонама.

Португалскa асоцијација за превенцију у саобраћају је изложила презентацију о својим активностима, од којих се као кључне могу навести рехабилитација возача, обука возача, едукација учесника у саобраћају, израда материјала за децу, учитеље, полигони за за децу, спровођење истраживања ставова учесника у саобраћају, сарадња са медијима на дневном и недељном нивоу и др.

Састанак главног одбора је отворио председник одбора господин De Croo, а присутан је био и извршни директор ETSC господин Антонио Авеносо, најавивши крајем марта 2017. састанак министара транспорта ЕУ на  Малти, са циљем унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

Према подацима изнетим на конференцији, током 2015. године, на путевима у ЕУ погинуло је око 26.226 особа, док је око 135.000 доживело тешке телесне повреде у друмском саобраћају.

Када је реч о едукацији у саобраћају, закључак учесника округлог стола је да постоји озбиљна празнина између основног и средњошколског система образовања, у делу саобраћајног образовања и васпитања и да је неопходно едуковати децу, али и родитеље, учитеље и професоре у школама.

Када је реч о безбедности саобраћаја у урбаним зонама, учесници конференције су истакли важност учешћа локалних самоуправа у овој области, те да без њихове подршке и директне укључености није могуће очекивати значајније побољшање стања.