ИЗВЕШТАЈ СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА МЕДИЈЕ

Датум објаве: 19.01.2012.

Министарство за инфраструктуру и енергетику и Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије одржале су 18. јануара 2012. године заједничку конференцију за медије посвећену безбедности саобраћаја на путевима у Србији.

Министар за инфраструктуру и енергетику Милутин Мркоњић похвалио је рад Агенције за безбедност саобраћаја и истакао да је реализацијом планираних активности и својим радом Агенција оправдала своје постојање.

 

Поводом доношења Правилника о програмима и роковима за одржавање семинара, начину полагања испита и изгледу и садржају дозволе (лиценце) за предавача теоријске обуке кандидата за возаче, директор Агенције за безбедност саобраћаја Стојадин Јовановић рекао је да је Правилником прописан програм за полагање стручног испита за предавача теоријске обуке, програм обавезних семинара унапређења знања, начин полагања стручног испита и полагања испита провере знања, рокови за одржавање семинара, изглед и садржај обрасца дозволе (лиценце) за предавача теоријске обуке.

Законом о безбедности саобраћаја на путевима предвиђено је да се у правним лицима, односно огранцима привредних друштава у којима се врши оспособљавање кандидата за возаче спроводи теоријска обука, коју изводе предавачи теоријске обуке са дозволом (лиценцом), коју издаје Агенција за безбедност саобраћаја.

 

Директор Стојадин Јовановић је овом приликом обавестио је јавност да је прва меморијска картица за дигиталне тахографе произведена чиме је Агенција за безбедност саобраћаја успешно извршила поступак имплементације система дигиталних тахографа.

Након свих тестова функционалности узорака у лабораторијама FOGRA и TÜV NORD Mobilität у Немачкој и тестова интер-операбилности узорака у Испри (Италија) Агенција за безбедност саобраћаја издала је произвођачу картица Сертификат о функционалности.

Јовановић је новинарима показао прву меморијску картицу, која је пар сати пре конференције изашла са производних трака и истакао да је цена картице међу најјефтинијим у региону. 

Од 12. јануара 2012. на сајту Агенције за безбедност саобраћаја (http://www.abs.gov.rs/zahtevi_za_memokartice.html) могу се наћи све потребне информације у вези са подношењем захтева за меморијске картице, чији је рок издавања 15 дана од датума подношења захтева.

На конференцији су изнети подаци о стању безбедности саобраћаја у Србији за 2011. годину, на основу којих је закључено да су најчешћи узроци саобраћајних незгода у 2011. години били су: непрописна и неприлагођена брзина кретања возила, извођење непрописних радњи возилом у саобраћају (попут непрописног скретања, окретања и кретања), неуступање првенства пролаза, психофизичко стање возача (пре свега вожња под дејством алкохола), непрописно претицање и непрописно кретање пешака коловозом.

 

У Србији су се у 2011. години догодиле 42.354 незгоде, што представља смањење од 11,3% у односу на 2010. годину. У саобраћајним незгодама погинуло је 721 лице, док су 19.254 лица повређена. Од укупног броја повређених лица 3.768 лица је задобило тешке телесне повреде, док је 15.486 лица задобило лаке телесне повреде. Смањење броја тешко повређених лица у 2011. години износи 3,2%, док је повећање броја лако повређених лица у односу на 2010. годину незнатно и износи 0,3%. У односу на 2010. годину код погинулих лица забележено је повећање од 9,2%, за разлику од броја повређених лица где постоји смањење од 0,5% у односу на 2010. годину.

Када говоримо о категоријама учесника у саобраћају највеће повећање броја погинулих лица забележено је код возача моторних возила и то повећање износи 16,6%, као и код возача трактора 15,6%.

У 2011. години забележено je смањење броја погинуле деце и броја погинулих бициклиста. Смањење броја погинуле деце у саобраћајним незгодама износи 12%, док смањење броја погинулих бициклиста износи 11,3%. За разлику од ових категорија учесника у саобраћају у 2011. години повећан је број погинулих пешака за 7,4%, док је број погинулих путника повећан за 4,1%.

 

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА