УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН ДРУГИ РЕДОВНИ САСТАНАК ЛОКАЛНИХ ТЕЛА И АГЕНЦИЈЕ

Датум објаве: 23.11.2017.

Одржан је други по реду ,,Редован састанак локалних Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима“, у просторијама Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије, у среду 22.11.2017. године.

Током трајања састанка представници Агенције презентовали су четири теме у вези са безбедности у саобраћају ,  током којих се водила  интерактивна  дискусија.

Прва тема под називом „Припрема програма рада локалних Тела за безбедност саобраћаја на основу података“ имала је за циљ да представницима локалних Тела укаже на важност детаљне анализе података приликом доношења одлуке за покретање одређених активности кроз Програме коришћења средстава од наплаћених новчаних казни за 2018. годину. Ово је управо један од разлога , како би представницима локалних Тела истакли да без добре детаљне анализе стања безбедности саобраћаја на подручју њихове локалне самоуправе, нема квалитетног препознавања проблема и доношења адекватних управљачких мера у сврху постизања одрживих циљева.

Друга тема односила се на рад у „Бази података локалних Тела“ и значају коришћења овог алата у свакодневном раду локалног Тела. Презентован је начин и могућност како да се у великој мери олакша досадашњи рад локалних Тела кроз размену примера добре праксе са представницима других локалних Тела и Агенције, али сталног и адекватног праћења активности по питању унапређења безбедности саобраћаја на нивоу Републике Србије.

Присутним представницима локалних Тела представљене су у оквиру треће теме планиране активности Агенције за безбедност саобраћаја за 2018. годину у погледу кампања, едукација, набавку промотивних материјала и осталих активности према угроженим категоријама учесника у саобраћају, а које свакако локална Тела требају подржати и реализовати на подручју њихове локалне самоуправе, уколико за тим активностима постоји потреба.

Представници Агенције упознали су представнике локалних Тела са изменом и допуном појединих чланова Закона о безбедности саобраћаја на путевима, а који су веома битних за рад локалних Тела уа наредном периоду.

Након завшених презентација, отворена је глобална дискусија током које су представници локалних тела износили примедбе, проблеме и реализоване активности у својим локалним самоуправама са циљем изградње система и управљања безбедношћу саобраћаја на путевима.

По завршетку састанка, представници локалног Тела заједно са представницима Агенције обишли су зграду „Палата Србија“ и у пратњи кустоса сазнали одређене историјске чињенице везане за постојање саме зграде и значајним културолошким обележјима појединих делова зграде