ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА СТАНОВНИШТВА О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ

Датум објаве: 26.10.2017.

Агенција за безбедност саобраћаја је током 2017. године реализовала друго национално истраживање ставова учесника у саобраћају о опасностима и ризицима у саобраћају. Циљ је, пре свега, био да се на основу добијених резултата квалитетније испланирају будуће мере и усмере превентивне активности (кампање, обуке, трибине и друге превентивне активности) у циљу промене ставова и унапређења знања становништва о опасностима у саобраћају.

Истраживање је спроведено путем анкете, која је осмишљена тако да испитаници опишу своје ставове о ризичним понашањима у саобраћају, као и да опишу како се они понашају у различитим саобраћајним ситуацијама.

Реализованим истраживањем је покривена територија целе Републике Србије, јер је спроведено на подручју сваке од 27 полицијских управа у Републици Србији. Након реализације истраживања, свакој локалној самоуправи (општина и град) смо доставили Извештаје са резултатима истраживања ставова грађана на територији полицијске управе којој припадају, који би члановима савета и доносиоцима одлука на локалном нивоу требало да помогну да уоче где су проблеми и шта је то на шта би требало усмерити активности.

Резултати истраживања показују да већина грађана зна да је одређено понашање у саобраћају небезбедно или законски недозвољено, али има погрешан став. Често учесници сматрају да неће довести у опасност себе и друге учеснике ако се понашају небезбедно или не поштују позитивне законске одредбе.

Неки од важних података који су резултат овог истраживања су:

-        Небезбедно понашање које су грађани највише пријавили је да прекорачују дозвољену брзину (око 80% испитаника је изјавило да често вози брже од ограничења брзине).

-        У просеку, сваки трећи испитаник се изјаснио да је управљао возилом под дејством алкохола.

-        Око половине испитаника изјаснило се да је за њих прихватљиво да возач превози путнике на задњем седишту аутомобила, а да нису везани сигурносним појасом.

-        Сваки трећи испитаник је изнео став да су казне за некоришћење сигурносних појасева сувише велике.

-        Око 20% мотоциклиста је изјавило да су возили мопед или мотоцикл без кациге.

-        Највећу подршку грађани су дали мерама које би повећале употребу заштитних кацига за мотоциклисте и обавезном коришћењу зимских гума (више од 90%), а најмање подржавају мере да се забрани коришћење било ког начина телефонирања током вожње.

Комплетну Студију са резултатима истраживања за целокупну територију Републике Србије можете преузети овде: линк (http://www.abs.gov.rs/realizovani-projekti).

Резултате истраживања на нивоу Полицијских управа можете преузети овде: линк (http://abs.gov.rs/stavovi-ucesnika-u-saobracaju-o-bezbednosti-saobracaja-na-nivou-policijskih-uprava).