ЗАВРШЕН ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА "САОБРАЋАЈНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ"

Датум објаве: 27.06.2017.

Деца су једна од најрањивијих категорија учесника у саобраћају. Њихова рањивост у саобраћају последица је недовољног знања, непотпуне информисаности, недовољног искуства и неразвијене физичке грађе. Саобраћајно образовање деце један је од предуслова за правовремено формирање свести о значају правилног и безбедног понашања у саобраћају. Уз то, у овом узрасту олакшан је процес изградње исправних ставова којима ће се деца руководити у каснијем животу.

У складу са националном Стратегијом о безбедности саобраћаја на путевима, један од примарних циљева јесте да од 2020. године нема смртно страдале деце у саобраћајним незгодама и то је управо циљ покретања пилот пројекта „Саобраћајно образовање и васпитање“.

Десети по реду семинар за наставно особље у оквиру пилот пројекта Агенције за безбедност саобраћаја „Саобраћајно образовања и васпитања“ одржан је у општини Лапово, а од маја месеца ове године, семинари - радионице су реализовани и у Сремским Карловцима, Вршцу, Врбасу, Горњем Милановцу, Нишу, Алексинцу, Смедереву, Сремској Митровици и Београду.

Семинари, на којима је учествовало преко 150 учитеља, васпитача и наставника, реализовани су у сарадњи са локалним Саветима за безбедност саобраћаја ових градова.

Сваки учесник је добио бесплатан примерак Приручника који ће им помоћи у реализацији часова намењених безбедности деце у саобраћају.

Овај пројекат представља један од начина за успостављање стабилног система управљања безбедношћу саобраћаја, са тенденцијом увођења елемената ове теме у образовни систем Републике Србије, како би дошли до резултата и достигли жељено стање, а то је да нема смртно страдале деце у саобраћају на путевима у Републици Србији.