Вози одморан 2017

 Летњи месеци, односно јул и август су месеци са веома израженим страдањем у саобраћају. Разлози за овакво стање су различити, а велики број настрадалих у току летњих месеци припада оној категорији учесника који су путовали на дужим релацијама, враћали се са њих или пак транзитирали кроз Републику Србију на путу до своје земље. Имајући у виду постојеће стање, један од кључних задатака је да се трагичан биланс из претходних година смањи квалитетним и видљивим активностима. 

Са тим циљем, Агенција за безбедност саобраћаја је припремила бројне активности у оквиру кампање „Вози одморан/Drive fresh“, и поред других партнера у кампању очекујемо да се укључе и Савети за координацију послова безбедности саобраћаја на нивоу локалне самоуправе. Како би дошли до жељеног резултата, неопходно је да се што већи број партнера укључи у реализацију. У склопу кампање припремљен je билборд, брошура, радио спотови на три језика и facebook банери.

Радио спот "Вози одморан" СРБ

Радио спот "Вози одморан" ЕНГ

Радио спот "Вози одморан" ТУР

Билборд "Вози одморан" припрема за штампу
Кампања "Вози одморан" - фејсбук пост 1 Датум постављања: 14.07.2017. Величина документа: 834 KB Број преузимања: 233
Кампања "Вози одморан" - фејсбук пост 2 Датум постављања: 14.07.2017. Величина документа: 778 KB Број преузимања: 154
Кампања "Вози одморан" - фејсбук пост 3 Датум постављања: 14.07.2017. Величина документа: 807 KB Број преузимања: 138
Кампања "Вози одморан" - фејсбук пост 4 Датум постављања: 14.07.2017. Величина документа: 948 KB Број преузимања: 138
Кампања "Вози одморан" - фејсбук пост 5 Датум постављања: 14.07.2017. Величина документа: 849 KB Број преузимања: 129
Кампања "Вози одморан" флајер Датум постављања: 14.07.2017. Величина документа: 972 KB Број преузимања: 163
Билборд кампања "Вози одморан" 4x3 Датум постављања: 14.07.2017. Величина документа: 137 KB Број преузимања: 175