Закони
Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима Датум постављања: 04.12.2015. Величина документа: 638 KB Број преузимања: 4015
Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, број 41/09) (.pdf 4,02 MB) Датум постављања: 20.02.2015. Величина документа: 4.03 MB Број преузимања: 9736
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, број 53/10) (.pdf 53 КB) Датум постављања: 20.02.2015. Величина документа: 53 KB Број преузимања: 3279
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, број 101/11) (.pdf 126 КB) Датум постављања: 20.02.2015. Величина документа: 126 KB Број преузимања: 3028
Закон о потврђивању Споразума о усвајању једнообразних техничких прописа за возила са точковима, опрему и делове који могу бити уграђени и/или коришћени на возилима са точковима и условима за узајамно признавање додељених хомологација на основу ових пропи Датум постављања: 20.02.2015. Величина документа: 147 KB Број преузимања: 3292