/ Važno obaveštenje o početku obuke za vozača tramvaja – 3. jun 2024. godine

Nazad

Važno obaveštenje o početku obuke za vozača tramvaja – 3. jun 2024. godine

Info centar / Obaveštenja

RASPORED POLAGANjA PRAKTIČNOG DELA ISPITA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (PROLEĆNI ROK 2024.)
VAŽNO SAOPŠTENjE u vezi pohađanja obuke za vozača turističkog voza
Važno obaveštenje o početku obuke za vozača tramvaja – 3. jun 2024. godine
GLEDAJ DA TE VIDE!
DODATNO OBAVEŠTENjE ZA SVE STRANKE KOJE PODNOSE ZAHTEV ZA DOBIJANjE NALEPNICE
ODLUKA O IZBORU PROIZVOĐAČA ZAŠTITNIH RAMOVA ZA TRAKTORE ZA 2024. GODINU (12.04.2024.)
PROCEDURA PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE I POSTAVLjANjA NALEPNICE ZA LAKA ELEKTRIČNA VOZILA (10.04.2024.)
PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA IZDAVANjE I POSTAVLjANjA NALEPNICE ZA LAKA ELEKTRIČNA VOZILA
VAŽNO OBAVEŠTENjE U VEZI OBUKE KANDIDATA ZA VOZAČA TRAMVAJA (05.04.2024.)
OBAVEŠTENjE O ISPITNOM ROKU ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (PROLEĆNI ROK 2024.)
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR ZA 2024. GODINU
NOVI PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLjAVANjA ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA REVIZORE, ODNOSNO PROVERAVAČE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
JAVNI POZIV ZA FINANSIRANjE UNAPREĐENjA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U 2024. GODINI. POZIV ZA FINANSIRANjE UNAPREĐENjA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U 2024. GODINI
VAŽNO OBAVEŠTENjE O POČETKU OBUKE ZA VOZAČA TRAMVAJA – 25. MART 2024. GODINE
JAVNI POZIV ZA IZBOR PROIZVOĐAČA ZAŠTITNIH RAMOVA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR PREMA UREDBI IZ 2024. GODINE
JAVNI POZIV ZA ANGAŽOVANjE PRAVNOG LICA RADI VRŠENjA IZDAVANjA, VOĐENjA EVIDENCIJE I POSTAVLjANjA NALEPNICE ZA LAKA ELEKTRIČNA VOZILA
OBAVEŠTENjE O POLAGANjU ISPITA ZA PREDAVAČA ZA CPC I INSTRUKTORA ZA CPC (07.03.2024)
VAŽNO OBAVEŠTENjE U VEZI OBUKE KANDIDATA ZA VOZAČA TRAMVAJA (06.02.2024.)
IZBEGNITE RIZIK: NEMA MESTA ALKOHOLU ZA VOLANOM!
RASPORED PRIPREMNIH NASTAVA I STRUČNIH ISPITA U 2024. GODINI ZA PREDAVAČE TEORIJSKE OBUKE I ISPITIVAČE
Info centar / Obaveštenja