/ Info centar

Nazad

Tahografi

Правилник о радионицама за тахографе („Сл. гласник РС“, бр. 13/17 и 80/18 НАПОМЕНА: Пропис ступио на снагу 04.03.2017. године // измењен и допуњен 01.11.2018. год // ПРЕСТАО ДА ВАЖИ 17.12.2021. год)
Уредба о времену одмора и управљања возача моторних возила када обављају међународни превоз, као и о примени система дигиталних тахографа („Службени гласник РС“, број 54/10 НАПОМЕНА: Пропис престао да важи 04.12.2015. године)
Правилник о програму и начину полагања испита за техничара у радионици за тахографе („Службени гласник РС“, број 99/11 НАПОМЕНА: Пропис престао да важи 14.03.2017. године)
Правилник о начину коришћења тахографа („Службени гласник РС“, број 43/11 НАПОМЕНА: Пропис престао да важи 14.10.2017. године)
Правилник о радионицама за тахографе („Службени гласник РС“, број 67/11 НАПОМЕНА: Пропис престао да важи 04.03.2017. године)
Одлука о цени издавања меморијске картице за дигиталне тахографе („Службени гласник РС“, број 100/11 НАПОМЕНА: Пропис ступио на снагу 30.12.2011. године)
Закон о потврђивању амандмана 1-6. на Европски споразум о раду посада на возилима која обављају међународне друмске превозе (АЕТР) ( „Службени гласник РС - Међународни уговори“, број 8/11 НАПОМЕНА: Пропис ступио на снагу 27.10.2011. године )
Правилник о семинару унапређења знања за техничара у радионици за тахографе(„Службени гласник РС“, број 17/17 НАПОМЕНА: Пропис ступио на снагу 14.03.2017. године)
Правилник о испиту за техничара у радионици за тахографе („Службени гласник РС“, број 17/17 НАПОМЕНА: Пропис ступио на снагу 14.03.2017. године)
Правилник о начину коришћења тахографа(„Сл. гласник РС“, бр. 90/17 и 59/21 НАПОМЕНА: Пропис ступио на снагу 14.10.2017. године // измењен и допуњен 19.06.2021. год)
Правилник о граничнику брзине („Службени гласник РС“, број 16/17 НАПОМЕНА: Пропис ступио на снагу 10.03.2017. године)
Правилник о радионицама за тахографе („Сл. гласник РС“, бр. 118/21 и 61/22 НАПОМЕНА: Пропис је ступио на снагу 17.12.2021. године // измењен 27.05.2022. године)
Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени гласник РС“, број 96/15 НАПОМЕНА: Пропис ступио на снагу 04.12.2015. године // измењен и допуњен 08.12.2018. год)

Info centar

Info centar