/ Ispitivači / Zamena licence

Nazad

Zamena licence

Način polaganja stručnog ispita za ispitivače
Ispitni rokovi
Prijava za stručni ispit za ispitivače
Prijava za stručni ispit za ispitivače za dopunu kategorije
Spiskovi kandidata za polaganje teorijskog dela stručnog ispita
Informacije o polaganju praktičnog dela stručnog ispita
Rezultati stručnih ispita
Obaveštenje za kandidate koji ponovo polažu teorijski deo stručnog ispita
Stručni ispit