/ Seminari

Nazad

Seminari

Seminari

Seminari unapređenja znanja za predavače, instruktore i ispitivače
Seminari za vozače kojima je oduzeta dozvola
Seminari unapređenja znanja za tehničare u radionicama za tahografe
Seminari za kontrolore na tehničkom pregledu
Seminari za profesionalne vozače – CPC
Seminari za revizore i proverivače puteva
Seminari za lokalne samouprave na nivou upravnog okruga
Seminari unapređenja znanja zaposlenih u obrazovanju
Obuke i seminari