/ Интерна документа

Назад

Интерна документа

План јавних набавки за 2024. годину
План за остваривање и унапређење родне равноправности
Измена плана јавних набавки за 2023. годину - 24.11.2023.
Измена плана јавних набавки за 2023. годину - 08.09.2023.
Измена плана јавних набавки за 2023. годину - 24.07.2023.
План јавних набавки за 2023. годину
Измена плана јавних набавки за 2022. годину -2
Измена плана јавних набавки за 2022. годину
План јавних набавки за 2022. годину
Измена плана јавних набавки за 2021. годину -2
Измена плана јавних набавки за 2021. годину
План јавних набавки за 2021. годину
Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки у Агенцији за безбедност саобраћаја
Измена плана јавних набавки за 2020. годину
План јавних набавки за 2020. годину
Измена и допуна плана јавних набавки за 2019. годину (06.08.2019.)
Измена и допуна плана јавних набавки за 2019. годину
План јавних набавки за 2019. годину
Годишњи финансијски извештај за 2018. годину
Измена плана јавних набавки за 2018. годину
План јавних набавки за 2018. годину
Годишњи финансијски извештај за 2017. годину
План јавних набавки за 2017. годину
План јавних набавки за 2016. годину
defaul-img
Интерна документа