Преправке на возилима
Увоз употребљаваних возила
Возачи којима је одузета дозвола
Тахографи
Повраћај погрешних уплата
Инструктори вожње
Професионални возачи
Нова возила - хомологација
Испитивачи
Ревизори и проверивачи
Возачи трамваја
Контролори техничког прегледа
Возачи туристичког воза
Предавачи теоријске обуке
Издавања потврде за 'Норма ЕУ 3'
Половна возила