/ Одлуке и уредбе

Назад

Одлуке и уредбе

Уредба о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор (Сл. гласник РС, бр. 144/2022)
УРЕДБА о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (Почиње да се примењује од 04.09.2021. године)
Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
Уредба о категоризацији државних путева
Уредба о увозу моторних возила
УРЕДБА о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (ПРЕСТАЈЕ СА ВАЖЕЊЕМ ЗАКЉУЧНО СА 03.09.2021. ГОДИНЕ)
Уредба о времену одмора и управљања возача моторних возила када обављају међународни превоз, као у примени система дигиталних тахографа (ПРОПИС ПРЕСТАО ДА ВАЖИ 05.12.2015. ГОДИНЕ)
Одлука о оснивању Агенције за безбедност саобраћаја
defaul-img