/ Сектор за возила

Назад

Сектор за возила

Сектор за возила

Контролори техничког прегледа
Тахографи
Хомологација возила, опреме и делова (нова возила)
Увоз употребљаваних возила
Преправке на возилима
Контрола и стручни надзор
Сектор за возила