/ Закони

Назад

Закони

ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима
Закон о потврђивању Споразума о усвајању једнообразних техничких прописа за возила са точковима, опрему и делове који могу бити уграђени и/или коришћени на возилима са точковима и условима за узајамно признавање додељених хомологација на основу ових пропи
Закон о путевима
defaul-img
Закони