/ Правилници

Назад

Правилници

Правилник о начину издавања вођења евиденција изгледу и начину постављања налепнице за лака електрична возила (01.03.2024.)
Правилник о хомологацији („Службени гласник РС”, број 129/2021 и 110/2022) са пуном применом од 01.марта 2023.
Правилник о хомологацији (\"Службени гласник РС\", број 129 од 28. децембра 2021.године) са применом од 01.октобра 2022.
Правилник о радионицама за тахографе (27.05.2022.)
Правилник о начину коришћења тахографа
Правилник о програму стручног оспособљавања и усавршавања знања, начину полагања стручног испита и испита за проверу знања и садржини и изгледу лиценце за ревизора, односно проверавача
Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки у Агенцији за безбедност саобраћаја
Правилник о програму за полагање стручног испита за испитивача, програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања стручног испита и испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за испитивача
Правилник о програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за инструктора вожње
Правилник о програмима и роковима за одржавање семинара, начину полагања испита и изгледу и садржају дозволе (лиценце) за предавача теоријске обуке кандидата за возаче
ПРАВИЛНИК о условима и начину стицања сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача
ПРАВИЛНИК о условима које мора да испуњава правно лице које врши професионално оспособљавање возача
Правилник о техничком прегледу возила
Правилник о условима које мора испуњавати насељено место у којем се обавља полагање практичног испита кандидата за возаче и вођењу евиденција о местима која испуњавају прописане услове
Правилник о испитивању возила
Правилник о спровођењу испита, организацији семинара унапређења знања и вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за испитивача
Правилник о организацији семинара унапређења знања, спровођењу испита провере знања и вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за инструктора вожње
Правилник о спровођењу испита, организацији семинара унапређења знања и вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за предавача теоријске обуке
Правилник о унапређењу знања из безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета возачка дозвола (.пдф 166 КБ)
Правилник о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача трамваја
Правилник о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача туристичког воза
Правилник о начину обављања послова јавних набавки у агенцији за безбедност саобраћаја
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Агенцији за безбедност саобраћаја
Правилник о изгледу и садржају образаца дозволе за управљање трамвајем
Правилник о семинару унапређења знања за техничара у радионици за тахографе
Правилник о испиту за техничара у радионици за тахографе
Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
Правилник о изгледу и садржају обрасца дозволе за управљање туристичким возом („Службени гласник РС”, број 53/2013 од 17.09.2013. године)
defaul-img
Правилници