Агенција за безбедност саобраћаја

Мени

Пажљивко

Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом

ПОКРЕНИ

Провера статуса предмета
увезених возила

Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.

ПРОВЕРИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПРАВНОГ ЛИЦА РАДИ ВРШЕЊА ОБРАДЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О СТРУЧНОЈ КОМПЕТЕНТНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОНЕ КАРТИЦЕ ВОЗАЧА

Датум објаве: 06.08.2022

Република Србија

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

 

Број: 221-06-00-16/2022-01

Датум: 05.08.2022. године

Булевар Михајла Пупина 2

Београд

 

На основу члана чл. 9. став 2. тачка 8. и став 4. и чл. 203. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник Републике Србије'', број 41/09, 53/10, 101/32/13 – УС 55/14, 96/15 - др. Закон, 9/16 - Одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.закон, 87/18, 23/19 и 128/20), Правилника о условима и начину стицања сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача ( „Службени гласник Републике Србије“, број 102/2018), а применом чл.22. ст.1 тач.4. у вези са чл.10. ст.1. тач.8. и чл.12. Статута Агенције за безбедност саобраћаја број: 221-110-00-00001/2010-01 од 18.јуна 2010. године, в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја Бранко Стаматовић, дана 05.08.2022. године, доноси;

 

 

Агенцијa за безбедност саобраћаја објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

________________________________________________________________

за ангажовање правног лица ради вршења обраде захтева за издавање

 сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача

 

 1. Позивају се сва заинтересована правна лица на територији Републике Србије која су материјално-технички оспособљена и која поседују просторне, кадровске и  материјално-техничке услове за вршење обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача (у даљем тексту: захтев за сертификат и картицу) и преузимање израђених персонализованих сертификата и картица од Произвођача сертификата и картица, као и дистрибуцију истих до крајњих локација односно пријемних просторија одакле су поднети захтеви, да поднесу пријаву ради избора и ангажовања од стране Агенције за безбедност саобраћаја (у даљем тексту: Агенција).
 2. Правно лице које поднесе пријаву мора да испуњава наведене услове, и то:

ПРОСТОРНЕ

  • Поседује најмање 50 пријемних просторија на 50 различитих локација широм територије Републике Србије, и то распоређених по различитим градовима на следећи начин, и то најмање:

 

    • Београд: 10
    • Нови Сад: 4
    • Ниш: 3
    • Бор: 2
    • Нови Пазар: 2
    • Ужице: 1
    • Крушевац: 1
    • Чачак: 2
    • Прељина: 1
    • Крагујевац: 2
    • Панчево: 1
    • Вршац: 1
    • Зрењанин: 1
    • Кикинда: 2
    • Суботица: 1
    • Сомбор: 2
    • Врбас: 1
    • Рума: 1
    • Сремска Митровица: 1
    • Смедерево: 1
    • Велика Плана: 1
    • Ваљево: 1
    • Бољевац: 1
    • Пирот: 1
    • Димитровград: 1
    • Лесковац: 1
    • Врање: 2
    • Шабац: 2
    • Лозница: 2
    • Пријепоље: 1
    • Краљево:1
    • Уб: 1
    • Бајина Башта: 1
    • Параћин: 1
    • Александровац: 1
    • Прешево: 1
    • Бачка Паланка: 1
    • Оџаци: 1

 

  • У случају да се укаже потреба, правно лице је у обавези да формира пријемно место и у другом граду који није на списку у овом јавном позиву или да повећа број пријемних места у градовима у којима пријемна места већ постоје.
  • Све пријемне просторије морају били или у власништву правног лица или узете у закуп за потребе само тог правног лица.
  • Површина сваке просторије мора бити најмање 15m2 која не улази у радну површину неке друге просторије.
  • Пријемне просторије не могу бити део угоститељског, стамбеног или простора у коме се организују игре на срећу, односно не могу бити непосредно повезане са наведеним просторијама.

 

КАДРОВСКЕ

  • Мора обезбедити најмање два (2) лица, за сваку пријемну просторију, са пуним радним временом оспособљена за обраду захтева за сертификат и картицу према упутству Агенције;
  • рад лица која ће вршити обраду захтева за сертификат и картицу треба да буде тако организован да и приликом дешавања нежељених околности (болест-боловање) увек постоји замена како дато место за пријем захтеве ни би било никада затворено, у предвиђеном радном времену, због кадровских капацитета.

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКЕ

Пријемна просторија мора бити опремљена следећом опремом и инвентаром:

  • пријемни пулт (инвентар на којем корисник може да одложи-преда захтев са пратећом документацијом);
  • најмање три (3) столице које служе за чекање корисника;
  • одговарајући сто на којем се може попунити захтев;
  • Огласна табла на видном месту, која садржи најмање информације о:
    • радно време,
    • ценовник,
    • пример попуњеног захтева,
    • упутство за попуњавање захтева,
    • пример попуњених уплатница,
    • обавештења од Агенције.
  • ормаре (инвентар одговарајућих димензија који служи за одлагање документације, чување односно архивирања исте у складу са уговорним обавезама, најмање годину дана, а по потреби и више);
  • обезбеђено грејање;
  • поседује клима уређај и адекватну вентилацију;
  • одговарајући рачунар за приступ Информационом систему Агенције (резолуција монитора 1920x1080 Hz);
  • скенер;
  • штампач;
  • читач картица са одговарајућим софтвером за очитавање података из личне карте односно саобраћајне дозволе;
  • поседује сталну интернет везу.
 1. Као доказ о испуњавању услова из овог позива, правно лице обавезно уз пријаву подноси:

ПРОСТОРНЕ

    • списак свих локација на којима се налазе пријемне просторије (навести пуну адресу локације: назив града, назив улице, број улице, поштански број);
    • доказ о власништву или закупу за сваку пријемну просторију посебно.

КАДРОВСКЕ

    • одмах по објављивању одлуке, најдаље у року од 3 дана од дана објављивања исте, правно лице је у обавези да достави списак свих лица ангажованих за обраду захтева за сертификат и картицу, по локацијама. Списак треба да садржи име и презиме лица као и остале податке о лицима који су неопходни за регистрацију у бази;
    • у истом року (најдаље у року од 3 дана од дана објављивања одлуке о избору) изабрано правно лице је дужно да достави фотокопије Уговора о раду за свако лице или уговор о ангажовању.

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКЕ

    • фото-документација из које се недвосмислено види да просторија има све горе наведене материјално-техничке елементе (може и електронски на CD-у) за сваку пријемну просторију посебно;
    • оверена изјава одговорног лица да је свака пријемна просторија опремљена у потпуности горе наведеним материјално-техничким елементима.

 

IV Рок извршења посла по Јавном позиву – посао се додељује на период од 5 година од дана закључења уговора.

 

 

V  Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу  „Политика ” за територију Републике Србије. Јавни позив ће бити објављен и на сајту Агенције за безбедност саобраћаја www.abs.gov.rs.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

VI Пријаве са назнаком ''за јавни позив - ангажовање правног лица ради вршења обраде захтева за издавања сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача“ се подносе писаним путем на адресу:

Агенција за безбедност саобраћаја

Булевар Михајла Пупина 2

Палата Србије, Источно крило

11070 Нови Београд

 

Наручилац не одговара за било какву последицу уколико подносилац пријаве не наведе назив, адресу и предмет јавног позива на коверти. Пријаве које нису затворене, или су стигле после наведеног рока, неће бити разматране.

 

VII Одлука о избору правног лица ће бити донета у року од највише 30 дана од дана отварања пријава и биће објављена на интернет страни Агенције за безбедност саобраћаја.

 

VIII  Додатне информације у вези са овим јавним позивом заинтересована лица могу добити на  e-mail: rija.kukic@abs.gov.rs

 

                                                                                                                            в.д. директора

                                                                                                                      __________________

                                                                                                                        Бранко Стаматовић

Инфо центар

Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја

ЕДУКАЦИЈА ТРУДНИЦА О ПРАВИЛНОЈ УПОТРЕБИ ДЕЧИЈИХ АУТО-СЕДИШТА У АДА МОЛУ
Вести  |  02.08.2022

ЕДУКАЦИЈА ТРУДНИЦА О ПРАВИЛНОЈ УПОТРЕБИ ДЕЧИЈИХ АУТО-СЕДИШТА У АДА МОЛУ

САЗНАЈ ВИШЕ
Трибина и ротациона светла за пољопривредна газдинства у Лазаревцу
Вести  |  21.07.2022

Трибина и ротациона светла за пољопривредна газдинства у Лазаревцу

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  06.08.2022

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПРАВНОГ ЛИЦА РАДИ ВРШЕЊА ОБРАДЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О СТРУЧНОЈ КОМПЕТЕНТНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОНЕ КАРТИЦЕ ВОЗАЧА

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  20.07.2022

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ИНСТРУКТОРЕ ЗА ЦПЦ

САЗНАЈ ВИШЕ
Подељено 40 дечијих ауто-седишта за малишане у Бачком Петровцу
Вести  |  29.07.2022

Подељено 40 дечијих ауто-седишта за малишане у Бачком Петровцу

САЗНАЈ ВИШЕ
ПРЕДСТАВНИЦИ АГЕНЦИЈЕ ПРВИ ПУТ НА „МОСИ“ ИГРАМА У НОВОЈ ВАРОШИ
Вести  |  21.07.2022

ПРЕДСТАВНИЦИ АГЕНЦИЈЕ ПРВИ ПУТ НА „МОСИ“ ИГРАМА У НОВОЈ ВАРОШИ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  21.07.2022

Важно обавештење у вези обуке кандидата за возача трамваја

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  25.05.2022

РАСПОРЕД ПОХАЂАЊА СЕМИНАРА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ ПО НАСТАВНОМ ПЛАНУ АБС/04

Агенција за безбедност саобраћаја обавештава све техничаре који су поднели пријаву за похађање семинара да је сачињен распоред похађања семинара унапр...

САЗНАЈ ВИШЕ
ОВО ЈЕ ЈЕДИНИ НАЧИН ДА ПОВРАТИТЕ ВОЗАЧКУ ДОЗВОЛУ
Вести  |  21.07.2022

ОВО ЈЕ ЈЕДИНИ НАЧИН ДА ПОВРАТИТЕ ВОЗАЧКУ ДОЗВОЛУ

САЗНАЈ ВИШЕ
Едукација о безбедности деце у саобраћају
Вести  |  20.07.2022

Едукација о безбедности деце у саобраћају

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  21.06.2022

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИТУ ЗА ВОЗАЧА ТРАМВАЈА (21.06.2022.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  04.05.2022

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ТЕОРИЈСКОГ ДЕЛА ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ПРОЛЕЋНИ РОК 2022.)

Обавештавамо заинтересоване кандидате да су одређени термини за полагање теоријског дела испита за техничаре у радионицама за тахографе....

САЗНАЈ ВИШЕ
Састанак чланова управног одбора Српске асоцијације увозника возила и делова и представника Агенције за безбедност саобраћаја
Вести  |  20.07.2022

Састанак чланова управног одбора Српске асоцијације увозника возила и делова и представника Агенције за безбедност саобраћаја

САЗНАЈ ВИШЕ
РЕАЛИЗОВАНА КАМПАЊА „ИГРА ЈЕ ЗА ДЕЦУ, ДЕЧИЈИ ЖИВОТ НИЈЕ ИГРА“ У 1О ГРАДОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Вести  |  15.07.2022

РЕАЛИЗОВАНА КАМПАЊА „ИГРА ЈЕ ЗА ДЕЦУ, ДЕЧИЈИ ЖИВОТ НИЈЕ ИГРА“ У 1О ГРАДОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  25.05.2022

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ПРОЛЕЋНИ РОК 2022.)

Након одржаних термина за полагање теоријског дела испита, кандидати који су успешно савладали теоријски део испита позивају се на полагање практичног...

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  18.03.2022

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗА ПОХАЂАЊЕ СЕМИНАРА УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ АБС/04

САЗНАЈ ВИШЕ
Почетак курса за вршење увиђаја саобраћајних незгода
Вести  |  18.07.2022

Почетак курса за вршење увиђаја саобраћајних незгода

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  18.03.2022

Важно обавештење о почетку обуке за возача трамваја – 28. март 2022. године

САЗНАЈ ВИШЕ
Top