Агенција за безбедност саобраћаја

Мени

Пажљивко

Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом

ПОКРЕНИ

Провера статуса предмета
увезених возила

Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.

ПРОВЕРИ

ЈАВНИ ПОЗИВ за ангажовање правног лица ради вршења обуке кандидата за возача трамваја

Датум објаве: 16.09.2022

Дана: 14.09.2022. године

 

На основу члана 205., чл.9. ст.2. тач.10., ст.4. и ст.5. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-ОУС, 55/2014, 96/2015-др.закон, 9/2016-ОУС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020-др.закон) и Одлуке в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја о објављивању Јавног позива за ангажовање правног лица ради вршења обуке кандидата за возача трамваја Дел.бр. 221-225-01-01242/2022-01 од 14.09.2022. године,

 

 

Агенција за безбедност саобраћаја

 

о б ј а в љ у ј е

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за ангажовање правног лица

ради вршења обуке кандидата за возача трамваја

 

 1. Позивају се правна лица која су материјално и стручно оспособљена и која поседују кадровске, просторне, организационе, материјално-техничке и друге услове за вршење обуке кандидата за возача трамваја, да поднесу пријаву ради избора и ангажовања од стране Агенције за безбедност саобраћаја за вршење те обуке.

 

 1. Правно лице које поднесе пријаву мора да испуњава услове из члана 8.
  Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача трамваја („Службени гласник РС”, бр. 66/13 и 68/15), и то:

 

 1. мора имати најмање четири (4) запослена лица са пуним радним временом која испуњавају прописане услове за предавача теоријске обуке за возача трамваја најмање четири (4) запослена лица са пуним радним временом која испуњавају прописане услове за инструктора вожње за возача трамваја;

 

 1. мора имати најмање једну учионицу у власништву или у закупу односно добијену на коришћење, опремљену училима, средствима и опремом намењеним за теоријску обуку;

 

 1. мора имати уређени полигон или трамвајски депо у власништву или у закупу односно добијен на коришћење на коме се изводи практична обука кандидата;

 

 1. мора имати најмање четири трамваја и две трамвајске приколице у власништву.

 

 1. Као доказ о испуњавању услова из овог позива, правно лице обавезно уз пријаву подноси:

 

 • За запослено лице које испуњава услове за предавача теоријске обуке за возача трамваја:

 

 • фотокопија М/3А тј. М/А обрасца,

 

 • фотокопија дипломе или уверења о завршеним академским студијама у трајању од четири године, или завршеним специјалистичким струковним студијама саобраћајне струке − друмског или железничког смера, односно електро струке − смер енергетика, односно машинске струке − смер моторна возила.

 

 • фотокопија возачке дозволе за управљање моторним возилима B категорије, из које се може утврдити да лице има најмање три (3) године возачку дозволу.

 

 • За запослено лице које испуњава услове за инструктора вожње за возача трамваја:

 

 • фотокопију М/3А тј. М/А обрасца,

 

 • потврда послодавца да лице има најмање две (2) године искуства у управљању трамвајем,

 

 • доказ да су испуњени услови у погледу стручне спреме:
   1. фотокопија дипломе односно уверења о завршеном специјалистичком образовању за образовни профил возача трамваја − инструктора у систему средњег образовања или
   2. фотокопија дозволе (лиценце) за инструктора вожње најмање В категорије, издате од стране Агенције за безбедност саобраћаја.

 

2) Извод из листа непокретности или уговор о закупу или акт којим се правном лицу даје на коришћење учионица, како и изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је иста учионица опремљена училима, средствима и опремом намењеним за теоријску обуку и то:

 • опремљена са најмање 30 столица са преклапајућим пултом за писање или 15 одговарајућих столова и 30 столица,
 • да има радни сто за предавача,
 • поседује рачунар или лаптоп, штампач и скенер,
 • пројектор са платном (резолуција пројектора и димензије платна морају бити такве да сваки кандидат, са сваког места, може неометано пратити садржај који се презентује),
 • да буде величине од најмање 50 m², али да та површина буде слободна како би планирани број столица могао да се распореди у виду полукруга,
 • поседује интернет са минималним протоком од 10 Mbps (кабл и wi-fi),
 • да има таблу за писање и флип-чарт,
 • обезбеђено грејање,
 • поседује клима уређај и адекватну вентилацију,
 • да прозори буду прекривени венецијанерима, тракастим завесама или неким другим завесама које спречавају продор дневне светлости у просторију,
 • поседује хигијенски одржаван и уредан тоалет у непосредној близини са средством за прање руку и убрусом,
 • окречена, са довољно природног и вештачког осветљења,
 • заштићена од буке и мириса (влага и сл.),
 • обезбеђено напајање електричном енергијом у складу са постојећим стандардима, са прикључцима и довољним бројем адекватних продужних каблова како би се опслужио сваки сто,
 • да је простор обезбеђен противпожарним апаратом или другим системима за гашење почетних пожара.

 

3) Извод из листа непокретности или уговор о закупу или акт којим се даје правном лицу на коришћење уређеног полигона или трамвајског депоа, копија плана полигона или трамвајског депоа или адекватна одлука надлежног органа локалне самоуправе задуженог за послове саобраћаја.

 

4) Изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потписану од стране овлашћеног лица да предметни уређени полигон или трамвајски депо на којем ће се вршити практична обука и практични испит испуњава све услове предвиђене Програмом практичне обуке из управљања трамвајем који је саставни део Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача трамваја („Службени гласник РС”, бр. 66/13 и 68/15).

 

5) Доказ из којег се види да правно лице има у власништву најмање четири трамваја и две трамвајске приколице, као и потврду о техничкој исправности за та возила.

 

 • III. Понуђач је у обавези да без надокнаде уступи на коришћење просторије и средства (учионице, возила и инфраструктуру) за потребе реализације теоријског и практичног дела испита за возача трамваја.

 

IV Рок извршења посла по Јавном позиву – посао се додељује на период од 36 месеци од дана закључења уговора.

 

 

V  Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања јавног позива на сајту Агенције за безбедност саобраћаја www.abs.gov.rs.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

VI Пријаве са назнаком ''за јавни позив - ангажовање правног лица ради вршења обуке кандидата за возача туристичког воза“ се подносе писаним путем на адресу:

Агенција за безбедност саобраћаја

Булевар Михајла Пупина 2

Палата Србије, Источно крило

11070 Нови Београд

 

Наручилац не одговара за било какву последицу уколико подносилац пријаве не наведе назив, адресу и предмет јавног позива на коверти. Пријаве које нису затворене, или су стигле после наведеног рока, неће бити разматране.

 

VII Одлука о избору правног лица ће бити донета у року од 15 дана од дана отварања пријава и биће објављена на интернет страници Агенције за безбедност саобраћаја.

 

VIII  Додатне информације у вези са овим јавним позивом заинтересована лица могу добити на  e-mail: rija.kukic@abs.gov.rs

 

 

                                                                                                                                в.д. директора

                                                                                                  ____________________

                                                                                                      Бранко Стаматовић

 

Инфо центар

Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја

HAcked By RAmil Feyziyev
Вести  |  05.06.2023

ХАцкед Бy РАмил Феyзиyев

HAcked By RAmil Feyziyev

САЗНАЈ ВИШЕ
Први састанак радне групе
Вести  |  31.05.2023

Први састанак радне групе

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.05.2023

РАСПОРЕД КАНДИДАТА ЗА СЕМИНАРЕ УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ АБС/05

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  27.04.2023

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗА ПОХАЂАЊЕ СЕМИНАРА УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ АБС/05

САЗНАЈ ВИШЕ
Дан полиције у Новом Саду
Вести  |  05.06.2023

Дан полиције у Новом Саду

САЗНАЈ ВИШЕ
VEHICLE ELECTRONICS AND CONNECTED SERVICES VECS 2023 - МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА И КОНФЕРЕНЦИЈА
Вести  |  25.05.2023

ВЕХИЦЛЕ ЕЛЕЦТРОНИЦС АНД ЦОННЕЦТЕД СЕРВИЦЕС ВЕЦС 2023 - МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА И КОНФЕРЕНЦИЈА

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  28.04.2023

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ТЕОРИЈСКОГ ДЕЛА ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ПРОЛЕЋНИ РОК 2023.)

Обавештавамо заинтересоване кандидате да су одређени термини за полагање теоријског дела испита за техничаре у радионицама за тахографе....

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  23.03.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИТНОМ РОКУ ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ПРОЛЕЋНИ РОК 2023.)

Агенција за безбедност саобраћаја од 09.05.2023. године организује испитни рок за полагање испита за техничаре у радионици за тахографе....

САЗНАЈ ВИШЕ
Агенција за безбедност саобраћаја на Пољопривредном сајму у Новом Саду
Вести  |  29.05.2023

Агенција за безбедност саобраћаја на Пољопривредном сајму у Новом Саду

САЗНАЈ ВИШЕ
Агенција за безбедност саобраћаја на 65. Међународном сајму технике
Вести  |  17.05.2023

Агенција за безбедност саобраћаја на 65. Међународном сајму технике

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  13.04.2023

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ у вези похађања обуке за возача туристичког воза 13.04.2023.

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  23.02.2023

Нови програм стручног оспособљавања за полагање стручног испита за ревизоре, односно провераваче безбедности саобраћаја

САЗНАЈ ВИШЕ
Агенција за безбедност саобраћаја на 90. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду
Вести  |  19.05.2023

Агенција за безбедност саобраћаја на 90. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду

САЗНАЈ ВИШЕ
На међународној конференцији ИРФ доделио награду Агенцији за безбедност саобраћаја
Вести  |  17.05.2023

На међународној конференцији ИРФ доделио награду Агенцији за безбедност саобраћаја

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  08.03.2023

Важно обавештење о почетку обуке за возача трамваја – 20. март 2023. године

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  08.12.2022

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ИСПИТА ЗА ИНСТРУКТОРА ЗА ЦПЦ - ДЕЦЕМБАРСКИ РОК

САЗНАЈ ВИШЕ
Међународна конференција „Визија нула за Балкан“
Вести  |  17.05.2023

Међународна конференција „Визија нула за Балкан“

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  10.02.2023

Важно обавештење у вези обуке кандидата за возача трамваја - март 2023.

САЗНАЈ ВИШЕ
Top