Агенција за безбедност саобраћаја

Мени

Пажљивко

Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом

ПОКРЕНИ

Провера статуса предмета
увезених возила

Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.

ПРОВЕРИ

Обавештење о Одлуци о избору произвођача

Датум објаве: 21.11.2022

Република Србија

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Број: 335-00-02123/2022-01.03

Датум: 21.11.2022. године.

Булевар Михајла Пупина 2

БЕОГРАД

 

На основу Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор („Службени гласник РС“, број 107/22), сагласности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 344-08-93260/22 од 13.10.2022. године и Јавног позива за избор произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор број: 221-22-00-1665/2022-01 од 17.10.2022. године, в.д директора Агенције за безбедност саобраћаја доноси;

 

О Д Л У К У    

О  ИЗБОРУ ПРОИЗВОЂАЧА

 

I   Додељује се уговор правном лицу MIKOM d.o.o., Нови Сад, ул.Мирослава Продановића бр.12, МБ:08607222, ПИБ:101691952, кога заступа директор Мирко Караћ, на основу Понуде број 019/22 од 26.10.2022. године.

 

II  Одлука о додели уговора објављује се на званичној интернет презентацији Агенције за безбедност саобраћаја www.abs.gov.rs

 

III       Ова одлука ступа на снагу даном доношења

 

О б р а з л о ж е њ е

Агенција за безбедност саобраћаја је дана 17.10.2022. године донела Одлуку о објављивању јавног позива за избор произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор (број Одлуке: 22-00-01665/2022-01).

 

Јавни позив за избор произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор објављен је на сајту Агенције за безбедност саобраћаја и у дневном листу Политика.

Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама Наручиоца у Београду, Булевар Михајла Пупина 2,  26.10.2022. године, са почетком у 12:00 часова

 

До истека рока за подношење понуда на адресу Агенције за безбедност саобраћаја пристигла је 1  понуда.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за преглед и вредновање понуда је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.

У Извештају Комисије број: 221-22-00-1665/2022-02 од 24.11.2022. године, Комисија је констатовала следеће:

Комисија Наручиоца спровела је поступак за избор произвођача заштитних рамова са циљем закључења уговора, објављиваљем Јавног позива за подношење понуда  18.10.2022. године, а по Одлуци број: 22-00-01665/2022-01 од 17.10.2022. године.

 

Благовремено, тј. до  дана 26.10.2022. године  до 12:00 часова, примљена је понуда следећег правног лица, и то:

Редни број

Број понуде Понуђача

Назив понуђача

Датум и време подношења

Понуда се подноси

1.

019/22

MIKOM d.o.o., Нови Сад, ул.Мирослава Продановића бр.12

26.10.2022

11:56

 

самостално

 

Неблаговремених понуда није било

 

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: нема.

 

Рангирање понуђача на основу примене критеријума најнижа понуђена цена.

 

 

 

 

 

Редни број

 

Назив понуђача

Понуђена вредност у динарима

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

1.

MIKOM d.o.o., Нови Сад, ул.Мирослава Продановића бр.12

22.371,21

26.845,45

 

 

 

 

 

 

Понуђач: MIKOM d.o.o., Нови Сад, ул.Мирослава Продановића бр.12

Понуђач је у Обрасцу понуде, навео за:

- Рок израде рамова: 90 дана од дана потписивања уговора.

- Рок отпремања израђених рамова до најближег испитног места: 3 дана.

 

На основу достављене документације Комисија је утврдила да понуда понуђача MIKOM d.o.o., Нови Сад, ул.Мирослава Продановића бр.12 испуњава све услове постављене Јавним позивом што понуду чини прихватљивом.

 

Стручну оцену понуда Комисија је извршила проверавајући је рачунски, констатујући све податке из понуде, оцењујући је и то на следећи начин:

 

Понуђач

MIKOM d.o.o., Нови Сад, ул.Мирослава Продановића бр.12

Вредност понуде по раму без  ПДВ-а:

22.371,21

Вредност понуде по раму са ПДВ-ом:

26.845,45

Рок испоруке:

90 дана

Рок отпремања израђених рамова до најближег испитног места:

3 данa

Евентуалне напомене:

Цене исказане у Обрасцу структуре цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења уговора

Понуда попуњена према упутству из документације:

да

 

 

У поступку доношења ове одлуке, посебно су цењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцену материјалне, техничке и стручне оспособљености подносиоца понуде сходно критеријима из Јавног позива.

У поступку оцене спроведеног поступка, в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање предлога Комисије за преглед и вредновање понуда поднетих ради производње заштитних рамова за тракторе.

Наиме, у поступку је оцењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор правног лица извршен у свему складу са Уредбом о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор и Јавним позивом.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети жалбу Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у року од осам дана од дана и то преко првостепеног органа

в.д. директора

 

Бранко Стаматовић

 

Инфо центар

Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја

Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Вести  |  01.03.2024

„Успори, живот те чека“ – још један подсетник о брзини у саобраћају

САЗНАЈ ВИШЕ
СУБВЕНЦИОНИСАНА ДОДЕЛА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА ТРАКТОР
Вести  |  19.02.2024

СУБВЕНЦИОНИСАНА ДОДЕЛА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  26.02.2024

Обавештење о полагању испита за предавача за ЦПЦ и инструктора за ЦПЦ (07.03.2024)

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  12.01.2024

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНИХ НАСТАВА И СТРУЧНИХ ИСПИТА У 2024. ГОДИНИ ЗА ПРЕДАВАЧЕ ТЕОРИЈСКЕ ОБУКЕ И ИСПИТИВАЧЕ

Агенција за безбедност саобраћаја обавештава сва заинтересована лица да су одређени термини за одржавање припремних настава и стручних испита за преда...

САЗНАЈ ВИШЕ
Одржан састанак са председником општине Ада
Вести  |  23.02.2024

Одржан састанак са председником општине Ада

САЗНАЈ ВИШЕ
Меморандум о сарадњи са Олимпијским комитетом Србије
Вести  |  13.02.2024

Меморандум о сарадњи са Олимпијским комитетом Србије

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  02.02.2024

ИЗБЕГНИТЕ РИЗИК: НЕМА МЕСТА АЛКОХОЛУ ЗА ВОЛАНОМ!

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  15.12.2023

Важно обавештење о испиту за возача трамваја (15.12.2023.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Вести  |  14.02.2024

Ваша одговорност на путу СЕ БРОЈИ!

САЗНАЈ ВИШЕ
Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Вести  |  12.02.2024

Две секунде скретања пажње на мобилни телефон може скупо да вас кошта!

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.12.2023

Позив за прикупљање понуда закупа пословних просторија

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  12.10.2023

Обавештење о полагању испита за предавача за ЦПЦ

САЗНАЈ ВИШЕ
Пројекат Заједно и безбедно кроз детињство
Вести  |  13.02.2024

Пројекат Заједно и безбедно кроз детињство

САЗНАЈ ВИШЕ
Трибина „Ум на друм“ у Техничкој школи на Врачару
Вести  |  06.02.2024

Трибина „Ум на друм“ у Техничкој школи на Врачару

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  18.10.2023

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ЈЕСЕЊИ РОК 2023.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  09.10.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ИСПИТИВАЊУ У ПОГЛЕДУ ИЗДАВАЊА УВЕРЕЊА О ИСПИТИВАЊУ ВОЗИЛА БЕЗ ПОТВРЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОЗИЛА

САЗНАЈ ВИШЕ
Финансирање програма за унапређење безбедности саобраћаја у 2024. години
Вести  |  08.02.2024

Финансирање програма за унапређење безбедности саобраћаја у 2024. години

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  09.10.2023

Друго стручно усавршавање за унапређење знања и вештина ревизора, односно проверавача безбедности саобраћаја

САЗНАЈ ВИШЕ
Top