Агенција за безбедност саобраћаја

Мени

Пажљивко

Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом

ПОКРЕНИ

Провера статуса предмета
увезених возила

Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.

ПРОВЕРИ

ОДЛУКА о избору правног лица које ће бити ангажовано ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача

Датум објаве: 16.09.2022

Датум: 16.11.2018. године

 

На основу члана 21. став. 1. Закона о јавним агенцијама („Сл. гласник РС“, бр. 18/2005,  81/2005 - испр. и 47/18) и члана 22. Статута Агенције за безбедност саобраћаја, а у вези са чл. 9. став 2. тачка 8. и став 4. и чл. 203. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник Републике Србије'', број 41/09, 53/10, 101/32/13 – УС 55/14, 96/15 - др. Закон, 9/16 - Одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.закон, 87/18, 23/19 и 128/2020-др.закон), на предлог Комисије за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача, у поступку за ангажовање правног лица ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача путем јавног позива, в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја је донео

 

О Д Л У К У

о избору правног лица које ће бити ангажовано

ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача

 

            I Додељује се правном лицу АУТО - МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ, из Београда, ул. Рузвелтова бр. 18, МБ: 07000456, ПИБ: 100345275, вршење обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача.

II       Предлог уговора о ангажовању правног лица ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача доставиће се на потпис изабраном подносиоцу пријаве АУТО - МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ, из Београда, ул. Рузвелтова бр. 18, МБ: 07000456, ПИБ: 100345275 у року од 10 дана, рачунајући од дана када је изабрани подносилац обавештен о његовом избору.

III     Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

О б р а з л о ж е њ е

       На основу одредаба чл. 9. став 2. тачка 8. и став 4. и чл. 203. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник Републике Србије'', број 41/09, 53/10, 101/32/13 – УС 55/14, 96/15 - др. Закон, 9/16 - Одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.закон, 87/18, 23/19 и 128/2020-др.закон) Агенција је расписала јавни позив за ангажовање правног лица ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача.

       Јавни позив је објављен у дневном листу ''Политика'' дана 06.08.2022. године, као и на сајту Агенције за безбедност саобраћаја www.abs.gov.rs.

       Јавним позивом су позвана правна лица која су материјално-технички оспособљена и која поседују просторне, кадровске и  материјално-техничке услове за вршење обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача и преузимање израђених персонализованих сертификата и картица од Произвођача сертификата и картица, као и дистрибуцију истих до крајњих локација односно пријемних просторија одакле су поднети захтеви да поднесу пријаву ради избора и ангажовања од стране Агенције за безбедност саобраћаја.

       Комисија за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача је формирана решењем број: 119-01-00181/2022-01 од 05.08.2022. године, а ради прегледа и вредновања пријава поднетих ради вршења обраде захтева.

       Благовремено, тј. дана 12.08.2022. године примљена је једна пријава и то правног лица: АУТО - МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ, из Београда, ул. Рузвелтова бр. 18, МБ: 07000456, ПИБ: 100345275.

       Комисија за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача доставила је Записник о прегледу и вредновању пријава поднетих по јавном позиву за ангажовање правног лица ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача, број: 119-01-00181/2022-01_01 од 23.08.2022. године у коме је, након прегледа и вредновања пријава утврђено да у вези са једним бројем локација постоје неусклађености у административном смислу, што не нарушава у претежном делу исправност документације и испуњеност услова, те је дописом број:221-225-03-01117/2022-04 од 23.08.2022. године затражено да се у вези са уоченим неусклађеностима изврше допуне.

 

Поступајући по захтеву комисије Агенције, АУТО-МОТО САВЕЗ СРБИЈЕје дана 31.08.2022. године доставио документацију којом се у целости отклањају неусклађености

Након свега комисија је предложила в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја да донесе одлуку о избору правног лица АУТО - МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ, Београд, ул. Рузвелтова бр.18, МБ: 07000456, да врши обраду захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача на следећим локацијама, и то:

    • Београд 10,
    • Нови Сад 4,
    • Ниш 3,
    • Бор 2,
    • Нови Пазар 2,
    • Ужице 1,
    • Крушевац 1,
    • Чачак 2,
    • Прељина 1,
    • Крагујевац 2,
    • Панчево 1,
    • Вршац 1,
    • Зрењанин 1,
    • Кикинда 2,
    • Суботица 1,
    • Сомбор 2,
    • Врбас 1,
    • Рума 1,
    • Сремска Митровица 1,
    • Смедерево 1,
    • Велика Плана 1,
    • Ваљево 1,
    • Бољевац 1,
    • Пирот 1,
    • Димитровград 1,
    • Лесковац 1,
    • Врање 2,
    • Шабац 2,
    • Лозница 2,
    • Пријепоље 1,
    • Краљево 1,
    •  Уб 1,
    • Бајина Башта 1,
    • Параћин 1,
    •  Александровац 1,
    •  Прешево 1,
    • Бачка Паланка 1,
    • Оџаци 1.

 

 

       Комисија је дала предлог да Агенција са АУТО - МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ, из Београда, ул. Рузвелтова бр. 18, МБ: 07000456, ПИБ: 100345275 потпише уговор о истом, јер испуњава све услове постављене у Јавном позиву.

       Наиме, у поступку је утврђено да је Комисија за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача благовремено и правилно извршила отварање пријава и оцену приспеле пријаве о чему је сачинила одговарајући записник.

       У поступку доношења ове одлуке, посебно су цењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцену материјалне и стручне оспособљености подносиоца пријаве сходно критеријима из Јавног позива.

       У поступку оцене спроведеног поступка, в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање предлога Комисије за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача.

       Наиме, у поступку је оцењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор правног лица извршен у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима, подзаконским актима, интерним актима и Јавним позивом.

       Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

 

 

в. д. директора

 

Бранко Стаматовић

 

Инфо центар

Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја

ПРОДУЖЕН РОК ДО 26. 12. 2022. ЗА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА ТРАКТОРЕ
Вести  |  02.12.2022

ПРОДУЖЕН РОК ДО 26. 12. 2022. ЗА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА ТРАКТОРЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Одржана трибина за тракторе у Меленцима
Вести  |  01.12.2022

Одржана трибина за тракторе у Меленцима

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  07.11.2022

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  18.10.2022

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОИЗВОЂАЧА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
АГЕНЦИЈА УЧЕСТВОВАЛИ НА ГОДИШЊОЈ ПОЛИС2022 КОНФЕРЕНЦИЈИ У БРИСЕЛУ, БЕЛГИЈА
Вести  |  01.12.2022

АГЕНЦИЈА УЧЕСТВОВАЛИ НА ГОДИШЊОЈ ПОЛИС2022 КОНФЕРЕНЦИЈИ У БРИСЕЛУ, БЕЛГИЈА

САЗНАЈ ВИШЕ
Трибина за трактористе у Крагујевцу
Вести  |  29.11.2022

Трибина за трактористе у Крагујевцу

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  25.10.2022

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ЈЕСЕЊИ РОК 2022.)

Након одржаних термина за полагање теоријског дела испита, кандидати који су успешно савладали теоријски део испита позивају се на полагање практичног...

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  01.10.2022

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ТЕОРИЈСКОГ ДЕЛА ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ЈЕСЕЊИ РОК 2022.)

Обавештавамо заинтересоване кандидате да су одређени термини за полагање теоријског дела испита за техничаре у радионицама за тахографе....

САЗНАЈ ВИШЕ
ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА СКОНУС-А
Вести  |  30.11.2022

ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА СКОНУС-А

САЗНАЈ ВИШЕ
Агенција међу гејмерима
Вести  |  25.11.2022

Агенција међу гејмерима

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  06.10.2022

Прво стручно усавршавање за унапређење знања и вештина ревизора, односно проверавача безбедности саобраћаја

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  16.09.2022

ОДЛУКА о избору правног лица које ће бити ангажовано ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача

САЗНАЈ ВИШЕ
Одржана едукативна трибина за трактористе у Пријепољу
Вести  |  28.11.2022

Одржана едукативна трибина за трактористе у Пријепољу

САЗНАЈ ВИШЕ
Национална конференција о безбедности деце као путника у возилима у Новом Саду
Вести  |  24.11.2022

Национална конференција о безбедности деце као путника у возилима у Новом Саду

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  20.09.2022

ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗА „СМАРТ“ ТАХОГРАФЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  16.09.2022

ЈАВНИ ПОЗИВ за ангажовање правног лица ради вршења обуке кандидата за возача трамваја

САЗНАЈ ВИШЕ
Састанак Савета и трибина за трактористе у Чачку
Вести  |  25.11.2022

Састанак Савета и трибина за трактористе у Чачку

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  16.09.2022

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ИСПИТА ЗА ПРЕДАВАЧА ЗА ЦПЦ - СЕПТЕМБАРСКИ РОК

САЗНАЈ ВИШЕ
Top