Агенција за безбедност саобраћаја

Мени

Пажљивко

Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом

ПОКРЕНИ

Провера статуса предмета
увезених возила

Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.

ПРОВЕРИ

Одлука о избору правног лица које ће бити ангажовано ради вршења обуке кандидата за возача трамваја

Датум објаве: 09.11.2022

Република Србија

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Број: 221-225-01-01298/2022-04/01

Датум: 09.11.2022. године

Булевар Михајла Пупина 2

Београд

 

 

На основу члана 8. став 1. Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача трамваја („Службени гласник РС”, бр. 66/13, 68/15), члана 21. став. 1. Закона о јавним агенцијама („Сл. гласник РС“, бр. 18/2005, 81/2005 - испр.47/2018) и члана 22. Статута Агенције за безбедност саобраћаја, а у вези са чл. 9. став 2. тачка 10. и став 4. и чл. 205. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – Одлука УС, 55/14, 96/15 - др. Закон, 9/16 - Одлука УС, 24/18, 41/18, 87/18, 23/19 и 128/20), на предлог Комисије за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обуке кандидата за возача трамваја, у поступку за ангажовање правног лица ради вршења обуке кандидата за возача трамваја путем јавног позива, в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја је донео

 

О Д Л У К У

 

о избору правног лица које ће бити ангажовано

ради вршења обуке кандидата за возача трамваја

 

            I Додељује се ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ГРАДСКОM САОБРАЋАЈНОM ПРЕДУЗЕЋУ „БЕОГРАД“, из Београда, ул. Кнегиње Љубице бр. 29, МБ: 07022662, ПИБ: 100049398, по пријави број: 221-04-225-01-1298/2022 од 23.09.2022. године, вршење обуке кандидата за возача трамваја.

II       Предлог уговора о ангажовању правног лица ради вршења обуке кандидата за возача трамваја доставиће се на потпис изабраном подносиоцу пријаве ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ГРАДСКОM САОБРАЋАЈНОM ПРЕДУЗЕЋУ БЕОГРАД, из Београда, ул. Кнегиње Љубице бр. 29, МБ: 07022662, ПИБ: 100049398 у року од 10 дана, рачунајући од дана када је изабрани подносилац обавештен о његовом избору.

III     Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

О б р а з л о ж е њ е

       На основу одредаба Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача трамваја (''Службени гласник РС'' број 66/13 и 68/15), у вези са чл. 9. став 2. тачка 10. и став 4. и чл. 205. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – Одлука УС, 55/14, 96/15 - др. Закон, 9/16 - Одлука УС, , 24/18, 41/18, 87/18, 23/19 и 128/20) Агенција је расписала јавни позив за ангажовање правног лица ради вршења обуке кандидата за возача трамваја.

       Јавни позив је објављен на званичној веб презентацији Агенције за безбедност саобраћаја www.abs.gov.rs дана 16.09.2022. године.

       Јавним позивом су позвана правна лица која су материјално и стручно оспособљена и која поседују кадровске, просторне, материјално-техничке и друге услове за вршење обуке кандидата за возача трамваја да поднесу пријаву ради избора и ангажовања од стране Агенције за безбедност саобраћаја за вршење те обуке. Постављен је рок за достављање пријава од 8 дана од дана објављивања.

       Комисија за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обуке кандидата за возача трамваја је формирана решењем број: 221-119-01-00206/2022-01 од 14.09.2022. године, а ради прегледа и вредновања пријава поднетих ради вршења обуке кандидата за возача трамваја.

       Благовремено, тј. до дана 24.09.2022. године примљена је једна пријава и то правног лица: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД, из Београда, ул. Кнегиње Љубице бр. 29, МБ: 07022662, ПИБ: 100049398. Поменута пријава је примљена 23.09.2022. године, под бројем: 221-04-225-01-1298/2022.

       Комисија за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обуке кандидата за возача трамваја доставила је Записник о прегледу и вредновању пријава поднетих по јавном позиву за ангажовање правног лица ради вршења обуке кандидата за возача трамваја у коме је, након прегледа и вредновања пријава, а узимајући у обзир да је на основу раније сарадње са ЈКП ГСП Београд у вези са спровођењем обуке и испита за возача трамваја упозната са изгледом и постојањем просторије и уређеног полигона где се спроводи теоријска и практична обука кандидата и стручни испит, дала предлог в.д. директору Агенције за безбедност саобраћаја да донесе одлуку о избору ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД, из Београда, ул. Кнегиње Љубице бр. 29, МБ: 07022662, ПИБ: 100049398 ради вршења обуке кандидата за возача трамваја и са којим ће потписати уговор о истом, јер испуњава све услове постављене у Јавном позиву.

       Наиме, у поступку је утврђено да је Комисија за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обуке кандидата за возача трамваја благовремено и правилно извршила отварање пријава и оцену приспеле пријаве о чему је сачинила одговарајући записник.

       У поступку доношења ове одлуке, посебно су цењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцену материјалне и стручне оспособљености подносиоца пријаве сходно критеријима из Јавног позива.

       У поступку оцене спроведеног поступка, в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање предлога Комисије за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обуке кандидата за возача трамваја.

       Наиме, у поступку је оцењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор правног лица извршен у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима, подзаконским актима, интерним актима и Јавним позивом.

       Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Инфо центар

Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја

Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Вести  |  01.03.2024

„Успори, живот те чека“ – још један подсетник о брзини у саобраћају

САЗНАЈ ВИШЕ
СУБВЕНЦИОНИСАНА ДОДЕЛА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА ТРАКТОР
Вести  |  19.02.2024

СУБВЕНЦИОНИСАНА ДОДЕЛА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  26.02.2024

Обавештење о полагању испита за предавача за ЦПЦ и инструктора за ЦПЦ (07.03.2024)

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  12.01.2024

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНИХ НАСТАВА И СТРУЧНИХ ИСПИТА У 2024. ГОДИНИ ЗА ПРЕДАВАЧЕ ТЕОРИЈСКЕ ОБУКЕ И ИСПИТИВАЧЕ

Агенција за безбедност саобраћаја обавештава сва заинтересована лица да су одређени термини за одржавање припремних настава и стручних испита за преда...

САЗНАЈ ВИШЕ
Одржан састанак са председником општине Ада
Вести  |  23.02.2024

Одржан састанак са председником општине Ада

САЗНАЈ ВИШЕ
Меморандум о сарадњи са Олимпијским комитетом Србије
Вести  |  13.02.2024

Меморандум о сарадњи са Олимпијским комитетом Србије

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  02.02.2024

ИЗБЕГНИТЕ РИЗИК: НЕМА МЕСТА АЛКОХОЛУ ЗА ВОЛАНОМ!

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  15.12.2023

Важно обавештење о испиту за возача трамваја (15.12.2023.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Вести  |  14.02.2024

Ваша одговорност на путу СЕ БРОЈИ!

САЗНАЈ ВИШЕ
Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Вести  |  12.02.2024

Две секунде скретања пажње на мобилни телефон може скупо да вас кошта!

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.12.2023

Позив за прикупљање понуда закупа пословних просторија

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  12.10.2023

Обавештење о полагању испита за предавача за ЦПЦ

САЗНАЈ ВИШЕ
Пројекат Заједно и безбедно кроз детињство
Вести  |  13.02.2024

Пројекат Заједно и безбедно кроз детињство

САЗНАЈ ВИШЕ
Трибина „Ум на друм“ у Техничкој школи на Врачару
Вести  |  06.02.2024

Трибина „Ум на друм“ у Техничкој школи на Врачару

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  18.10.2023

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ЈЕСЕЊИ РОК 2023.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  09.10.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ИСПИТИВАЊУ У ПОГЛЕДУ ИЗДАВАЊА УВЕРЕЊА О ИСПИТИВАЊУ ВОЗИЛА БЕЗ ПОТВРЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОЗИЛА

САЗНАЈ ВИШЕ
Финансирање програма за унапређење безбедности саобраћаја у 2024. години
Вести  |  08.02.2024

Финансирање програма за унапређење безбедности саобраћаја у 2024. години

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  09.10.2023

Друго стручно усавршавање за унапређење знања и вештина ревизора, односно проверавача безбедности саобраћаја

САЗНАЈ ВИШЕ
Top