Упутство за употребу Апликације базе техничких карактеристика моторних и прикључних возила

Возила

Пажљивко

Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом

ПОКРЕНИ

Провера статуса предмета
увезених возила

Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.

ПРОВЕРИ

Упутство за употребу Апликације базе техничких карактеристика моторних и прикључних возила

Агенција за безбедност саобраћаја (у даљем тексту Агенција) обезбеђује базу техничких карактеристика о моторним и прикључним возилима (у даљем тексту – база података) у складу са одредбама члана 9. ст. 2. тачка 4) Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
Уласком у апликацију, односно уношењем корисничког имена и лозинке коју привредно друштво добија од Агенције отвара се прозор наредни прозор

          Изглед прозора апликације након уношења корисничког имена и лозинке
 
Уласком у апликацију могуће је извршити претрагу кликом на поље претрага.

          Изглед прозора апликације након клика на поље претрага
 
Претрагу у бази је могуће извршити према:
1. Идентификационој ознаци возила;
2. Типу, варијанти и верзији возила (Претрага по ТВВ)*;
3. Опцији постављања упита када није познат тип, варијанта и верзија возила (ТВВ захтев)*;
4. Као и претрагу и одређивања типа, варијанте и верзије возила (ТВВ Захтеви решавање)*.

1. ПРЕТРАГА ПРЕМА ИДЕНТИФИКАЦИОНОЈ ОЗНАЦИ ВОЗИЛА
Када се у падајућем менију кликне на поље Претрага по идентификационој ознаци возила отвара се прозор који омогућава да уносом идентификационе ознаке возила проверимо која документа су издата за предметно возило.
Након уноса идентификационе ознаке у поље које је за то намењено и клика на дугме претражи (плаво дугме), апликација ће извршити претрагу у бази и у табели дати резултате претраге.
Уколико возило поседује уверење које је издато пре надлежности Агенције за безбедност саобраћаја над пословима испитивања возила, могуће је видети само основне информације о уверењу, односно информације о томе ко је уверење издао, марка возила, циљ испитивања и датум издавања уверења. У овом случају нису доступне детаљније информације из садржаја уверења.
Уколико је реч о документу који је издат од стране Агенције кликом на дугме ПОТВРДА ИЛИ УВЕРЕЊЕ могу се добити информације из уверења или потврде која је евидентирана у регистрима Агенције.
 
ПРИМЕР ПРЕТРАГЕ ПО ИДЕНТИФИКАЦИОНОЈ ОЗНАЦИ ЗА УВЕРЕЊА КОЈА СУ ИЗДАТА ПРЕ НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ
 
ПРИМЕР ПРЕТРАГЕ ПО ИДЕНТИФИКАЦИОНОЈ ОЗНАЦИ ЗА ДОКУМЕНТА ИЗДАТА ПОД НАДЛЕЖНОШЋУ АГЕНЦИЈЕ
 
2. ПРЕТРАГА ПО ТВВ (ТИПУ, ВАРИЈАНТИ И ВЕРЗИЈИ ВОЗИЛА)
Одговор на упит садржи скуп података који садрже број места за седење, број места за стајање, највећу дозвољену масу возила, масу возила спремног за вожњу, највећу нето снагу и радну запремину мотора и друге техничке податке о возилима који се односе на димензије, пнеуматике, ниво издувне емисије и емисију CO2.
Када се у поља за унос типа, варијанте и верзије унесе први карактер типа, варијанте или верзије појављује се падајући мени који нуди избор постојећих евидентираних типова, варијанти или верзија возила што допунски олакшава формирање упита. За одговор је неопходно да се унесу сва три тачна податка:
• тип,
• варијанта и
• верзија возила.
Одговор се може штампати кликом на дугме ШТАМПА које се налази у првој колони приказаних резултата, пре штампе неопходно је извршити унос идентификационе ознаке конкретног возила за које се врши технички преглед, односно провера података у поље које се налази у горњем левом углу прозора са приказаним резултатима.

ПРИМЕР ПРЕТРАГЕ ПО ТВВ И ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА

ПРИМЕР ПРЕТРАГЕ ПО ТВВ И ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА

3. ТВВ ЗАХТЕВ (ПОСТАВЉАЊЕ УПИТА КАДА НИЈЕ ПОЗНАТ ТИП, ВАРИЈАНТА И ВЕРЗИЈА ВОЗИЛА)
Уколико за возило није познат тип, варијанта и верзија возила упит се поставља одабиром опције ТВВ захтев, након чега се у одговарајућа поља уноси идентификациона ознака возила, одабира марка возила и уписује коментар у коме се наводи који технички податак возила је потребно утврдити.
Након уноса отвара се поље у коме је могуће извршити додавање докумената упиту (очитана саобраћајна дозвола, произвођачка таблица возила....).
НАПОМЕНА: ДОКУМЕНТАЦИЈА ТРЕБА ДА БУДЕ У PDF ФОРМАТУ!
 
4. ТВВ ЗАХТЕВ РЕШАВАЊЕ (ОДРЕЂИВАЊЕ ТИПА, ВАРИЈАНТЕ И ВЕРЗИЈЕ ВОЗИЛА)
Апликативно је омогућен приступ новом садржају за претрагу и одређивање типа, варијанте и верзије возила (у даљем тексту: ТВВ). Садржај се покреће активирањем поља на екрану „ТВВ Захтев решавање“:

Отвара се страница са пољима за унос података:

За сужавање претраге модела неопходно је користити податке са произвођачке таблице, као и податке о мотору, години производње и масама уписаним у саобраћајној дозволи.
Постоје два начина претраге:
1. Претрага када није на располагању тачна комерцијална ознака возила нити тачан тип
2. Претрага када је на располагању тачна комерцијална ознака возила или тачан тип возила

1. Претрага када није на располагању тачна комерцијална ознака возила и тачан тип возила (табела РЕЗУЛТАТИ 1)
Овај начин се користи само за одређивање типа возила или комерцијалне ознаке (не користи се за остале податке који се приказују у резултатима).
У ситуацијама када није на располагању поуздана информација о комерцијалној ознаци возила и тачном типу возила, претрагу треба започети уносом идентификационе ознаке возила у предвиђено поље

За возила која су појединачно евидентирана кроз испитивања или контролисања у досијеима Агенције претрага ће дати податке за то возило.
Ако возило није појединачно евидентирано у регистрима (што ће бити најчешћи случај у пракси), потребно је са десне стране избрисати неколико карактера (на пример 3) и поново покушати претрагу. Уколико се након претраге са првим скраћењем не добију резултати о комерцијалној ознаци или типу возила, потребно је поновити покушаје кроз још неколико претрага даљим брисањем идентификационе ознаке за по неколико карактера са десне стране.
Резултати овакве претраге се бележе у табели „РЕЗУЛТАТИ 1“.
Пример резултата овакве претраге:

Ова претрага се користи само за тип или комерцијалну ознаку. Предметна претрага даје једнозначно тип возила 312. Мора се наставити претрага према начину описаном у следећој тачки 2.
 
2. Претрага када је на располагању тачна комерцијална ознака возила или тачан тип возила
У свим ситуацијама када је позната комерцијална ознака или тип возила треба избрисати евентуално уписани податак из поља идентификационе ознаке. Искуства показују да идентификациона ознака не мора једнозначно указати на модел возила. Из тих разлога се ова претрага врши без идентификационе ознаке како се не би непотребно сужавала на возила са веома сличном идентификационом ознаком која могу припадати другом моделу односно имати други ТВВ.
 
Са произвођачке таблице треба искористити расположиве податке о највећој дозвољеној маси и највећем дозвољеном оптерећењу на првој и другој осовини. Ознаку мотора треба унети у претрагу из саобраћајне дозволе или са произвођачке таблице. Годину производње треба унети у одговарајуће поље. За случај да не постоји сумња у извршену преправку возила, односно да је стање возила према документацији произвођача у погледу броја места за седење, можете унети и податак о броју места за седење. Масе возила спремног за вожњу су подаци који варирају унутар истог модела возила у зависности од опционе опреме и толерисаних одступања. Масу возила спремног за вожњу треба унети као критеријум за претрагу само када не постоји сумња у тај податак.
Такав унос података са свим попуњеним пољима или макар попуњеним пољем комерцијалне ознаке и масених параметара даје резултате који се приказују у табели РЕЗУЛТАТИ 2.
Зумирањем приказа или хоризонталним померањем приказаног садржаја штампају се сви прикази добијених резултата. Приказани резултати показују да је тип возила 312, варијанта AXA1A и верзија 00G. Приказ такође садржи сетове података за предметни модел. По свим параметрима су могућа сортирања и филтрирања.
Одговор се може штампати кликом на дугме ТВВ у табели Резултати 2, које се налази у последњој колони табеле. Кликом на дугме ТВВ отвара се посебан прозор у којем се поново може извршити преглед добијених резултата, а потом и штампати резултате претраге кликом на дугме штампа у првој колони. Пре штампе неопходно је извршити унос идентификационе ознаке конкретног возила за које се врши технички преглед, које се налази у горњем левом углу прозора са приказаним резултатима.

Табела РЕЗУЛТАТИ 3 садржи информацију о верзијама броју евидентираних возила различитих верзија унутар истог модела у бази.
 
Допунске информације:
Код возила италијанских произвођача произвођачка таблица садржи информације о типу, варијанти и верзији предметног возила. На претходно приказаној фотографији произвођачке таблице у доњем делу произвођачке таблице виде се информације о предметном типу:
   Тип 312, варијанта AXA1A, верзија 00G

Код возила француских произвођача и возила марке DACIA тип, варијанта и верзија се могу утврдити из идентификационе ознаке.
На пример:
 VIN ознака
MIN Tip/Varijanta/Verzija Serijski broj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
V F 3 C C 8 H R 0 E T 1 5 9 6 4 6

 

Поз. 1-3 Идентификација произвођача
Поз. 4 Тип
Поз. 5 - 8 Варијанта
Поз. 9 Верзија
Поз. 10 Моделна година
Поз. 11 Производни погон
Поз. 12-17 Серијски број
 
НАПОМЕНА: Мала је вероватноћа добијања резултата за возила произведена пре 2000. године због недостатка електронских евиденција. Овај садржај ће бити даље унапређиван о чему ће бити истакнута посебна обавештења.

Инфо центар

Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја

Обука припадника Саобраћајне полиције ПУ Сремска Митровица о правилној употреби безбедносних седишта за превоз деце
Вести  |  14.06.2021

Обука припадника Саобраћајне полиције ПУ Сремска Митровица о правилној употреби безбедносних седишта за превоз деце

САЗНАЈ ВИШЕ
Обука припадника Саобраћајне полиције ПУ Смедерево о правилној употреби безбедносних седишта за превоз деце
Вести  |  09.06.2021

Обука припадника Саобраћајне полиције ПУ Смедерево о правилној употреби безбедносних седишта за превоз деце

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  28.05.2021

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ПРОЛЕЋНИ РОК 2021.)

Након одржаних термина за полагање теоријског дела испита, кандидати који су успешно савладали теоријски део испита позивају се на полагање практичног...

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  11.05.2021

НАСТАВЉА СЕ ОДРЖАВАЊЕ СЕМИНАРА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ АБС/03

САЗНАЈ ВИШЕ
Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Вести  |  09.06.2021

РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА ПОД НЕПРОМЕЊЕНИМ УСЛОВИМА И ОД 5. ЈУЛА 2021. ГОДИНЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Зона безбедности у Шапцу
Вести  |  08.06.2021

Зона безбедности у Шапцу

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  20.05.2021

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУЦИ ЗА РЕВИЗОРЕ И ПРОВЕРАВАЧЕ У СЕПТЕМБРУ/ОКТОБРУ 2021. ГОДИНЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  07.05.2021

Важно обавештење у вези обуке кандидата за возача трамваја - 10.05.2021.

САЗНАЈ ВИШЕ
Трибина „Ум на друм“ у Чачку
Вести  |  08.06.2021

Трибина „Ум на друм“ у Чачку

САЗНАЈ ВИШЕ
ПРЕДСТАВНИЦИ АГЕНЦИЈЕ НА ПОДЕЛИ ДЕЧИЈИХ АУТО-СЕДИШТА У ТЕМЕРИНУ
Вести  |  03.06.2021

ПРЕДСТАВНИЦИ АГЕНЦИЈЕ НА ПОДЕЛИ ДЕЧИЈИХ АУТО-СЕДИШТА У ТЕМЕРИНУ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  07.05.2021

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ТЕОРИЈСКОГ ДЕЛА ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ПРОЛЕЋНИ РОК 2021.)

Агенција за безбедност саобраћаја од 18.05.2021. године организује испитни рок за полагање испита за техничаре у радионици за тахографе....

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  20.04.2021

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НОВИХ КАНДИДАТА ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА РЕВИЗОРЕ, ОДНОСНО ПРОВЕРАВАЧЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

САЗНАЈ ВИШЕ
Заједничка акција Србије и Македоније за већу безбедност у саобраћају
Вести  |  07.06.2021

Заједничка акција Србије и Македоније за већу безбедност у саобраћају

САЗНАЈ ВИШЕ
СРБИЈА ЈЕ ДОБИЛА ПРВЕ РЕВИЗОРЕ И ПРОВЕРАВАЧЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТУ
Вести  |  02.06.2021

СРБИЈА ЈЕ ДОБИЛА ПРВЕ РЕВИЗОРЕ И ПРОВЕРАВАЧЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТУ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.04.2021

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИТНОМ РОКУ ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ПРОЛЕЋНИ РОК 2021.)

Агенција за безбедност саобраћаја од 18.05.2021. године организује испитни рок за полагање испита за техничаре у радионици за тахографе....

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  18.03.2021

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ОБУКЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧА ТРАМВАЈА

САЗНАЈ ВИШЕ
ОБУКА ПРИПАДНИКА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ ПУ ПОЖАРЕВАЦ О ПРАВИЛНОЈ УПОТРЕБИ БЕЗБЕДНОСНИХ СЕДИШТА ЗА ПРЕВОЗ ДЕЦЕ
Вести  |  02.06.2021

ОБУКА ПРИПАДНИКА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ ПУ ПОЖАРЕВАЦ О ПРАВИЛНОЈ УПОТРЕБИ БЕЗБЕДНОСНИХ СЕДИШТА ЗА ПРЕВОЗ ДЕЦЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  08.04.2021

ПОЧЕТАК ОБУКА ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА РЕВИЗОРЕ, ОДНОСНО ПРОВЕРАВАЧЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

САЗНАЈ ВИШЕ
Top