Agencija za bezbednost saobraćaja

Meni

Pažljivko

Pažljivko je animirani lik koji smo
predstavili u saradnji sa
pedagozima i psiholozima kao najbolji
način za interakciju sa decom

POKRENI

Provera statusa predmeta
uvezenih vozila

Unesite VIN oznaku (broj šasije) Vašeg vozila.

PROVERI

JAVNI POZIV ZA ANGAŽOVANJE PRAVNOG LICA RADI VRŠENJA OBRADE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O STRUČNOJ KOMPETENTNOSTI I KVALIFIKACIONE KARTICE VOZAČA

Datum objave: 06.08.2022

Republika Srbija

AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

 

Broj: 221-06-00-16/2022-01

Datum: 05.08.2022. godine

Bulevar Mihajla Pupina 2

Beograd

 

Na osnovu člana čl. 9. stav 2. tačka 8. i stav 4. i čl. 203. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 41/09, 53/10, 101/32/13 – US 55/14, 96/15 - dr. Zakon, 9/16 - Odluka US, 24/18, 41/18, 41/18-dr.zakon, 87/18, 23/19 i 128/20), Pravilnika o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača ( „Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 102/2018), a primenom čl.22. st.1 tač.4. u vezi sa čl.10. st.1. tač.8. i čl.12. Statuta Agencije za bezbednost saobraćaja broj: 221-110-00-00001/2010-01 od 18.juna 2010. godine, v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović, dana 05.08.2022. godine, donosi;

 

 

Agencija za bezbednost saobraćaja objavljuje:

JAVNI POZIV

________________________________________________________________

za angažovanje pravnog lica radi vršenja obrade zahteva za izdavanje

 sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača

 

 1. Pozivaju se sva zainteresovana pravna lica na teritoriji Republike Srbije koja su materijalno-tehnički osposobljena i koja poseduju prostorne, kadrovske i  materijalno-tehničke uslove za vršenje obrade zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača (u daljem tekstu: zahtev za sertifikat i karticu) i preuzimanje izrađenih personalizovanih sertifikata i kartica od Proizvođača sertifikata i kartica, kao i distribuciju istih do krajnjih lokacija odnosno prijemnih prostorija odakle su podneti zahtevi, da podnesu prijavu radi izbora i angažovanja od strane Agencije za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija).
 2. Pravno lice koje podnese prijavu mora da ispunjava navedene uslove, i to:

PROSTORNE

  • Poseduje najmanje 50 prijemnih prostorija na 50 različitih lokacija širom teritorije Republike Srbije, i to raspoređenih po različitim gradovima na sledeći način, i to najmanje:

 

    • Beograd: 10
    • Novi Sad: 4
    • Niš: 3
    • Bor: 2
    • Novi Pazar: 2
    • Užice: 1
    • Kruševac: 1
    • Čačak: 2
    • Preljina: 1
    • Kragujevac: 2
    • Pančevo: 1
    • Vršac: 1
    • Zrenjanin: 1
    • Kikinda: 2
    • Subotica: 1
    • Sombor: 2
    • Vrbas: 1
    • Ruma: 1
    • Sremska Mitrovica: 1
    • Smederevo: 1
    • Velika Plana: 1
    • Valjevo: 1
    • Boljevac: 1
    • Pirot: 1
    • Dimitrovgrad: 1
    • Leskovac: 1
    • Vranje: 2
    • Šabac: 2
    • Loznica: 2
    • Prijepolje: 1
    • Kraljevo:1
    • Ub: 1
    • Bajina Bašta: 1
    • Paraćin: 1
    • Aleksandrovac: 1
    • Preševo: 1
    • Bačka Palanka: 1
    • Odžaci: 1

 

  • U slučaju da se ukaže potreba, pravno lice je u obavezi da formira prijemno mesto i u drugom gradu koji nije na spisku u ovom javnom pozivu ili da poveća broj prijemnih mesta u gradovima u kojima prijemna mesta već postoje.
  • Sve prijemne prostorije moraju bili ili u vlasništvu pravnog lica ili uzete u zakup za potrebe samo tog pravnog lica.
  • Površina svake prostorije mora biti najmanje 15m2 koja ne ulazi u radnu površinu neke druge prostorije.
  • Prijemne prostorije ne mogu biti deo ugostiteljskog, stambenog ili prostora u kome se organizuju igre na sreću, odnosno ne mogu biti neposredno povezane sa navedenim prostorijama.

 

KADROVSKE

  • Mora obezbediti najmanje dva (2) lica, za svaku prijemnu prostoriju, sa punim radnim vremenom osposobljena za obradu zahteva za sertifikat i karticu prema uputstvu Agencije;
  • rad lica koja će vršiti obradu zahteva za sertifikat i karticu treba da bude tako organizovan da i prilikom dešavanja neželjenih okolnosti (bolest-bolovanje) uvek postoji zamena kako dato mesto za prijem zahteve ni bi bilo nikada zatvoreno, u predviđenom radnom vremenu, zbog kadrovskih kapaciteta.

MATERIJALNO-TEHNIČKE

Prijemna prostorija mora biti opremljena sledećom opremom i inventarom:

  • prijemni pult (inventar na kojem korisnik može da odloži-preda zahtev sa pratećom dokumentacijom);
  • najmanje tri (3) stolice koje služe za čekanje korisnika;
  • odgovarajući sto na kojem se može popuniti zahtev;
  • Oglasna tabla na vidnom mestu, koja sadrži najmanje informacije o:
    • radno vreme,
    • cenovnik,
    • primer popunjenog zahteva,
    • uputstvo za popunjavanje zahteva,
    • primer popunjenih uplatnica,
    • obaveštenja od Agencije.
  • ormare (inventar odgovarajućih dimenzija koji služi za odlaganje dokumentacije, čuvanje odnosno arhiviranja iste u skladu sa ugovornim obavezama, najmanje godinu dana, a po potrebi i više);
  • obezbeđeno grejanje;
  • poseduje klima uređaj i adekvatnu ventilaciju;
  • odgovarajući računar za pristup Informacionom sistemu Agencije (rezolucija monitora 1920x1080 Hz);
  • skener;
  • štampač;
  • čitač kartica sa odgovarajućim softverom za očitavanje podataka iz lične karte odnosno saobraćajne dozvole;
  • poseduje stalnu internet vezu.
 1. Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz ovog poziva, pravno lice obavezno uz prijavu podnosi:

PROSTORNE

    • spisak svih lokacija na kojima se nalaze prijemne prostorije (navesti punu adresu lokacije: naziv grada, naziv ulice, broj ulice, poštanski broj);
    • dokaz o vlasništvu ili zakupu za svaku prijemnu prostoriju posebno.

KADROVSKE

    • odmah po objavljivanju odluke, najdalje u roku od 3 dana od dana objavljivanja iste, pravno lice je u obavezi da dostavi spisak svih lica angažovanih za obradu zahteva za sertifikat i karticu, po lokacijama. Spisak treba da sadrži ime i prezime lica kao i ostale podatke o licima koji su neophodni za registraciju u bazi;
    • u istom roku (najdalje u roku od 3 dana od dana objavljivanja odluke o izboru) izabrano pravno lice je dužno da dostavi fotokopije Ugovora o radu za svako lice ili ugovor o angažovanju.

MATERIJALNO-TEHNIČKE

    • foto-dokumentacija iz koje se nedvosmisleno vidi da prostorija ima sve gore navedene materijalno-tehničke elemente (može i elektronski na CD-u) za svaku prijemnu prostoriju posebno;
    • overena izjava odgovornog lica da je svaka prijemna prostorija opremljena u potpunosti gore navedenim materijalno-tehničkim elementima.

 

IV Rok izvršenja posla po Javnom pozivu – posao se dodeljuje na period od 5 godina od dana zaključenja ugovora.

 

 

V  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu  „Politika ” za teritoriju Republike Srbije. Javni poziv će biti objavljen i na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

VI Prijave sa naznakom ''za javni poziv - angažovanje pravnog lica radi vršenja obrade zahteva za izdavanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača“ se podnose pisanim putem na adresu:

Agencija za bezbednost saobraćaja

Bulevar Mihajla Pupina 2

Palata Srbije, Istočno krilo

11070 Novi Beograd

 

Naručilac ne odgovara za bilo kakvu posledicu ukoliko podnosilac prijave ne navede naziv, adresu i predmet javnog poziva na koverti. Prijave koje nisu zatvorene, ili su stigle posle navedenog roka, neće biti razmatrane.

 

VII Odluka o izboru pravnog lica će biti doneta u roku od najviše 30 dana od dana otvaranja prijava i biće objavljena na internet strani Agencije za bezbednost saobraćaja.

 

VIII  Dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom zainteresovana lica mogu dobiti na  e-mail: marija.kukic@abs.gov.rs

 

                                                                                                                            v.d. direktora

                                                                                                                      __________________

                                                                                                                        Branko Stamatović

Info centar

Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja

Пажљивко у Градској општини Обреновац – почетак кампање посвећене безбедности деце у саобраћају
Vesti  |  20.09.2023

Pažljivko u Gradskoj opštini Obrenovac – početak kampanje posvećene bezbednosti dece u saobraćaju

SAZNAJ VIŠE
Агенција за безбедност саобраћаја на Дечијем сајму
Vesti  |  18.09.2023

Agencija za bezbednost saobraćaja na Dečijem sajmu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  22.09.2023

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR - 30.SEPTEMBAR 2023. GODINE

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  29.08.2023

Odluka o izboru proizvođača zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor

SAZNAJ VIŠE
Превентивно-промотивне активности на 65. јубиларним Данима бербе грожђа - Грожђебалу
Vesti  |  18.09.2023

Preventivno-promotivne aktivnosti na 65. jubilarnim Danima berbe grožđa - Grožđebalu

SAZNAJ VIŠE
Превентивна кампања о безбедности у саобраћају
Vesti  |  15.09.2023

Preventivna kampanja o bezbednosti u saobraćaju

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  30.08.2023

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  16.08.2023

JAVNI POZIV ZA IZBOR PROIZVOĐAČA ZAŠTITNIH RAMOVA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR

SAZNAJ VIŠE
Савремена решења за аутономна возила
Vesti  |  18.09.2023

Savremena rešenja za autonomna vozila

SAZNAJ VIŠE
Дани породице у Перлезу
Vesti  |  12.09.2023

Dani porodice u Perlezu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  29.08.2023

Važno obaveštenje u vezi obuke kandidata za vozača tramvaja (29.08.2023.)

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  10.08.2023

Izveštaj o osnovnim pokazateljima stanja bezbednosti saobraćaja u periodu od 2018. do 2022. Godine svih 161 lokalnih samouprava

SAZNAJ VIŠE
У Београду одржан иницијални састанак пројекта „Бољи систем безбедности саобраћаја заснован на дубинским анализама саобраћајних незгода“
Vesti  |  13.09.2023

U Beogradu održan inicijalni sastanak projekta „Bolji sistem bezbednosti saobraćaja zasnovan na dubinskim analizama saobraćajnih nezgoda“

SAZNAJ VIŠE
Тренинг безбедне вожње за мотоциклисте у Новом Пазару
Vesti  |  06.09.2023

Trening bezbedne vožnje za motocikliste u Novom Pazaru

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  11.08.2023

OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (JESENJI ROK 2023.)

Agencija za bezbednost saobraćaja od 26.09.2023. godine organizuje ispitni rok za polaganje ispita za tehničare u radionici za tahografe....

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  19.06.2023

OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA O DONOŠENJU PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA („SL. GLASNIK RS“ broj 48/2023)

SAZNAJ VIŠE
Успешно завршена кампања „Игра је за децу, дечији живот није игра“
Vesti  |  06.09.2023

Uspešno završena kampanja „Igra je za decu, dečiji život nije igra“

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  20.07.2023

OBAVEŠTENJE O POLAGANJU ISPITA ZA PREDAVAČA ZA CPC i INSTRUKTORA ZA CPC

SAZNAJ VIŠE
Top