Agencija za bezbednost saobraćaja

Meni

Pažljivko

Pažljivko je animirani lik koji smo
predstavili u saradnji sa
pedagozima i psiholozima kao najbolji
način za interakciju sa decom

POKRENI

Provera statusa predmeta
uvezenih vozila

Unesite VIN oznaku (broj šasije) Vašeg vozila.

PROVERI

Obaveštenje o Odluci o izboru proizvođača

Datum objave: 21.11.2022

Republika Srbija

AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Broj: 335-00-02123/2022-01.03

Datum: 21.11.2022. godine.

Bulevar Mihajla Pupina 2

BEOGRAD

 

Na osnovu Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor („Službeni glasnik RS“, broj 107/22), saglasnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture broj: 344-08-93260/22 od 13.10.2022. godine i Javnog poziva za izbor proizvođača zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor broj: 221-22-00-1665/2022-01 od 17.10.2022. godine, v.d direktora Agencije za bezbednost saobraćaja donosi;

 

O D L U K U    

O  IZBORU PROIZVOĐAČA

 

I   Dodeljuje se ugovor pravnom licu MIKOM d.o.o., Novi Sad, ul.Miroslava Prodanovića br.12, MB:08607222, PIB:101691952, koga zastupa direktor Mirko Karać, na osnovu Ponude broj 019/22 od 26.10.2022. godine.

 

II  Odluka o dodeli ugovora objavljuje se na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs

 

III       Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

 

O b r a z l o ž e nj e

Agencija za bezbednost saobraćaja je dana 17.10.2022. godine donela Odluku o objavljivanju javnog poziva za izbor proizvođača zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor (broj Odluke: 22-00-01665/2022-01).

 

Javni poziv za izbor proizvođača zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor objavljen je na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja i u dnevnom listu Politika.

Postupak otvaranja ponuda sproveden je u prostorijama Naručioca u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 2,  26.10.2022. godine, sa početkom u 12:00 časova

 

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu Agencije za bezbednost saobraćaja pristigla je 1  ponuda.

Nakon sprovedenog otvaranja ponuda Komisija za pregled i vrednovanje ponuda je pristupila stručnoj oceni ponuda i sačinila Izveštaj o istom.

U Izveštaju Komisije broj: 221-22-00-1665/2022-02 od 24.11.2022. godine, Komisija je konstatovala sledeće:

Komisija Naručioca sprovela je postupak za izbor proizvođača zaštitnih ramova sa ciljem zaključenja ugovora, objavljivaljem Javnog poziva za podnošenje ponuda  18.10.2022. godine, a po Odluci broj: 22-00-01665/2022-01 od 17.10.2022. godine.

 

Blagovremeno, tj. do  dana 26.10.2022. godine  do 12:00 časova, primljena je ponuda sledećeg pravnog lica, i to:

Redni broj

Broj ponude Ponuđača

Naziv ponuđača

Datum i vreme podnošenja

Ponuda se podnosi

1.

019/22

MIKOM d.o.o., Novi Sad, ul.Miroslava Prodanovića br.12

26.10.2022

11:56

 

samostalno

 

Neblagovremenih ponuda nije bilo

 

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nema.

 

Rangiranje ponuđača na osnovu primene kriterijuma najniža ponuđena cena.

 

 

 

 

 

Redni broj

 

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost u dinarima

bez PDV-a

sa PDV-om

1.

MIKOM d.o.o., Novi Sad, ul.Miroslava Prodanovića br.12

22.371,21

26.845,45

 

 

 

 

 

 

Ponuđač: MIKOM d.o.o., Novi Sad, ul.Miroslava Prodanovića br.12

Ponuđač je u Obrascu ponude, naveo za:

- Rok izrade ramova: 90 dana od dana potpisivanja ugovora.

- Rok otpremanja izrađenih ramova do najbližeg ispitnog mesta: 3 dana.

 

Na osnovu dostavljene dokumentacije Komisija je utvrdila da ponuda ponuđača MIKOM d.o.o., Novi Sad, ul.Miroslava Prodanovića br.12 ispunjava sve uslove postavljene Javnim pozivom što ponudu čini prihvatljivom.

 

Stručnu ocenu ponuda Komisija je izvršila proveravajući je računski, konstatujući sve podatke iz ponude, ocenjujući je i to na sledeći način:

 

Ponuđač

MIKOM d.o.o., Novi Sad, ul.Miroslava Prodanovića br.12

Vrednost ponude po ramu bez  PDV-a:

22.371,21

Vrednost ponude po ramu sa PDV-om:

26.845,45

Rok isporuke:

90 dana

Rok otpremanja izrađenih ramova do najbližeg ispitnog mesta:

3 dana

Eventualne napomene:

Cene iskazane u Obrascu strukture cene su fiksne i ne mogu se menjati za sve vreme važenja ugovora

Ponuda popunjena prema uputstvu iz dokumentacije:

da

 

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocenu materijalne, tehničke i stručne osposobljenosti podnosioca ponude shodno kriterijima iz Javnog poziva.

U postupku ocene sprovedenog postupka, v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje predloga Komisije za pregled i vrednovanje ponuda podnetih radi proizvodnje zaštitnih ramova za traktore.

Naime, u postupku je ocenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor pravnog lica izvršen u svemu skladu sa Uredbom o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor i Javnim pozivom.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke

 

 

 

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti žalbu Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u roku od osam dana od dana i to preko prvostepenog organa

v.d. direktora

 

Branko Stamatović

 

Info centar

Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja

Семинари за возаче возила хитне помоћи
Vesti  |  20.03.2023

Seminari za vozače vozila hitne pomoći

Održan prvi seminar u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu

SAZNAJ VIŠE
Успешно реализована општинска Пажљивкова смотра
Vesti  |  17.03.2023

Uspešno realizovana opštinska Pažljivkova smotra

Deca kroz zabavu i druženje uče o bezbednom ponašanju u saobraćaju

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  08.03.2023

Važno obaveštenje o početku obuke za vozača tramvaja – 20. mart 2023. godine

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  08.12.2022

OBAVEŠTENJE U VEZI ISPITA ZA INSTRUKTORA ZA CPC - DECEMBARSKI ROK

SAZNAJ VIŠE
Подршка за „Serbia Epic“ бициклистичке трке
Vesti  |  20.03.2023

Podrška za „Serbia Epic“ biciklističke trke

Agencija za bezbednost saobraćaja na zvaničnom predstavljanju „Serbia Epic“ u Požarevcu...

SAZNAJ VIŠE
Прекорачење брзине и алкохол су фактори који најчешће доводе до незгода
Vesti  |  16.03.2023

Prekoračenje brzine i alkohol su faktori koji najčešće dovode do nezgoda

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  10.02.2023

Važno obaveštenje u vezi obuke kandidata za vozača tramvaja - mart 2023.

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  05.12.2022

PRODUŽEN ROK DO 26. 12. 2022. ZA DODELU BESPLATNIH ZAŠTITNIH RAMOVA ZA TRAKTORE

SAZNAJ VIŠE
Одржана седница Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима
Vesti  |  16.03.2023

Održana sednica Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima

SAZNAJ VIŠE
Општинско такмичење „Пажљивкова смотра“ у Аранђеловцу
Vesti  |  16.03.2023

Opštinsko takmičenje „Pažljivkova smotra“ u Aranđelovcu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  08.12.2022

OBAVEŠTENJE U VEZI ISPITA ZA PREDAVAČA ZA CPC - DECEMBARSKI ROK

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  09.11.2022

Odluka o izboru pravnog lica koje će biti angažovano radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja

SAZNAJ VIŠE
Превентивним активностима до веће безбедности тракториста у саобраћају
Vesti  |  16.03.2023

Preventivnim aktivnostima do veće bezbednosti traktorista u saobraćaju

SAZNAJ VIŠE
Почетак кампање „Безбедност годи нама – безбедност годинама!“
Vesti  |  14.03.2023

Početak kampanje „Bezbednost godi nama – bezbednost godinama!“

Edukativna tribina za starije sugrađane u Kaluđerici

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  21.11.2022

Obaveštenje o Odluci o izboru proizvođača

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  29.10.2022

RASPORED POHAĐANJA SEMINARA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE PO NASTAVNOM PLANU ABS/05

SAZNAJ VIŠE
Књиге, знање и безбедно понашање
Vesti  |  14.03.2023

Knjige, znanje i bezbedno ponašanje

Promocija bezbednog ponašanja u saobraćaju na Novosadskom sajmu knjiga

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  07.11.2022

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR

SAZNAJ VIŠE
Top