Agencija za bezbednost saobraćaja

Meni

Pažljivko

Pažljivko je animirani lik koji smo
predstavili u saradnji sa
pedagozima i psiholozima kao najbolji
način za interakciju sa decom

POKRENI

Provera statusa predmeta
uvezenih vozila

Unesite VIN oznaku (broj šasije) Vašeg vozila.

PROVERI

ODLUKA o izboru pravnog lica koje će biti angažovano radi vršenja obrade zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača

Datum objave: 16.09.2022

Datum: 16.11.2018. godine

 

Na osnovu člana 21. stav. 1. Zakona o javnim agencijama („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005,  81/2005 - ispr. i 47/18) i člana 22. Statuta Agencije za bezbednost saobraćaja, a u vezi sa čl. 9. stav 2. tačka 8. i stav 4. i čl. 203. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 41/09, 53/10, 101/32/13 – US 55/14, 96/15 - dr. Zakon, 9/16 - Odluka US, 24/18, 41/18, 41/18-dr.zakon, 87/18, 23/19 i 128/2020-dr.zakon), na predlog Komisije za pregled i vrednovanje prijava podnetih radi vršenja obrade zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača, u postupku za angažovanje pravnog lica radi vršenja obrade zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača putem javnog poziva, v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja je doneo

 

O D L U K U

o izboru pravnog lica koje će biti angažovano

radi vršenja obrade zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača

 

            I Dodeljuje se pravnom licu AUTO - MOTO SAVEZ SRBIJE, iz Beograda, ul. Ruzveltova br. 18, MB: 07000456, PIB: 100345275, vršenje obrade zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača.

II       Predlog ugovora o angažovanju pravnog lica radi vršenja obrade zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača dostaviće se na potpis izabranom podnosiocu prijave AUTO - MOTO SAVEZ SRBIJE, iz Beograda, ul. Ruzveltova br. 18, MB: 07000456, PIB: 100345275 u roku od 10 dana, računajući od dana kada je izabrani podnosilac obavešten o njegovom izboru.

III     Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

       Na osnovu odredaba čl. 9. stav 2. tačka 8. i stav 4. i čl. 203. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 41/09, 53/10, 101/32/13 – US 55/14, 96/15 - dr. Zakon, 9/16 - Odluka US, 24/18, 41/18, 41/18-dr.zakon, 87/18, 23/19 i 128/2020-dr.zakon) Agencija je raspisala javni poziv za angažovanje pravnog lica radi vršenja obrade zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača.

       Javni poziv je objavljen u dnevnom listu ''Politika'' dana 06.08.2022. godine, kao i na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs.

       Javnim pozivom su pozvana pravna lica koja su materijalno-tehnički osposobljena i koja poseduju prostorne, kadrovske i  materijalno-tehničke uslove za vršenje obrade zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača i preuzimanje izrađenih personalizovanih sertifikata i kartica od Proizvođača sertifikata i kartica, kao i distribuciju istih do krajnjih lokacija odnosno prijemnih prostorija odakle su podneti zahtevi da podnesu prijavu radi izbora i angažovanja od strane Agencije za bezbednost saobraćaja.

       Komisija za pregled i vrednovanje prijava podnetih radi vršenja obrade zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača je formirana rešenjem broj: 119-01-00181/2022-01 od 05.08.2022. godine, a radi pregleda i vrednovanja prijava podnetih radi vršenja obrade zahteva.

       Blagovremeno, tj. dana 12.08.2022. godine primljena je jedna prijava i to pravnog lica: AUTO - MOTO SAVEZ SRBIJE, iz Beograda, ul. Ruzveltova br. 18, MB: 07000456, PIB: 100345275.

       Komisija za pregled i vrednovanje prijava podnetih radi vršenja obrade zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača dostavila je Zapisnik o pregledu i vrednovanju prijava podnetih po javnom pozivu za angažovanje pravnog lica radi vršenja obrade zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača, broj: 119-01-00181/2022-01_01 od 23.08.2022. godine u kome je, nakon pregleda i vrednovanja prijava utvrđeno da u vezi sa jednim brojem lokacija postoje neusklađenosti u administrativnom smislu, što ne narušava u pretežnom delu ispravnost dokumentacije i ispunjenost uslova, te je dopisom broj:221-225-03-01117/2022-04 od 23.08.2022. godine zatraženo da se u vezi sa uočenim neusklađenostima izvrše dopune.

 

Postupajući po zahtevu komisije Agencije, AUTO-MOTO SAVEZ SRBIJEje dana 31.08.2022. godine dostavio dokumentaciju kojom se u celosti otklanjaju neusklađenosti

Nakon svega komisija je predložila v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja da donese odluku o izboru pravnog lica AUTO - MOTO SAVEZ SRBIJE, Beograd, ul. Ruzveltova br.18, MB: 07000456, da vrši obradu zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača na sledećim lokacijama, i to:

    • Beograd 10,
    • Novi Sad 4,
    • Niš 3,
    • Bor 2,
    • Novi Pazar 2,
    • Užice 1,
    • Kruševac 1,
    • Čačak 2,
    • Preljina 1,
    • Kragujevac 2,
    • Pančevo 1,
    • Vršac 1,
    • Zrenjanin 1,
    • Kikinda 2,
    • Subotica 1,
    • Sombor 2,
    • Vrbas 1,
    • Ruma 1,
    • Sremska Mitrovica 1,
    • Smederevo 1,
    • Velika Plana 1,
    • Valjevo 1,
    • Boljevac 1,
    • Pirot 1,
    • Dimitrovgrad 1,
    • Leskovac 1,
    • Vranje 2,
    • Šabac 2,
    • Loznica 2,
    • Prijepolje 1,
    • Kraljevo 1,
    •  Ub 1,
    • Bajina Bašta 1,
    • Paraćin 1,
    •  Aleksandrovac 1,
    •  Preševo 1,
    • Bačka Palanka 1,
    • Odžaci 1.

 

 

       Komisija je dala predlog da Agencija sa AUTO - MOTO SAVEZ SRBIJE, iz Beograda, ul. Ruzveltova br. 18, MB: 07000456, PIB: 100345275 potpiše ugovor o istom, jer ispunjava sve uslove postavljene u Javnom pozivu.

       Naime, u postupku je utvrđeno da je Komisija za pregled i vrednovanje prijava podnetih radi vršenja obrade zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje prijava i ocenu prispele prijave o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik.

       U postupku donošenja ove odluke, posebno su cenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocenu materijalne i stručne osposobljenosti podnosioca prijave shodno kriterijima iz Javnog poziva.

       U postupku ocene sprovedenog postupka, v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje predloga Komisije za pregled i vrednovanje prijava podnetih radi vršenja obrade zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača.

       Naime, u postupku je ocenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor pravnog lica izvršen u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, podzakonskim aktima, internim aktima i Javnim pozivom.

       Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

 

v. d. direktora

 

Branko Stamatović

 

Info centar

Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja

ПАРТНЕРСТВОМ ДО БЕЗБЕДНИЈИХ ПУТНО-ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА
Vesti  |  03.02.2023

PARTNERSTVOM DO BEZBEDNIJIH PUTNO-PRUŽNIH PRELAZA

SAZNAJ VIŠE
ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ГРАДА ВАЉЕВА
Vesti  |  24.01.2023

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GRADA VALJEVA

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  08.12.2022

OBAVEŠTENJE U VEZI ISPITA ZA INSTRUKTORA ZA CPC - DECEMBARSKI ROK

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  21.11.2022

Obaveštenje o Odluci o izboru proizvođača

SAZNAJ VIŠE
Едукација младих у Бечеју
Vesti  |  31.01.2023

Edukacija mladih u Bečeju

SAZNAJ VIŠE
ПРЕДАВАЊЕ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА СТАРА ЛИЦА У ЗРЕЊАНИНУ
Vesti  |  16.01.2023

PREDAVANJE O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA ZA STARA LICA U ZRENJANINU

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  05.12.2022

PRODUŽEN ROK DO 26. 12. 2022. ZA DODELU BESPLATNIH ZAŠTITNIH RAMOVA ZA TRAKTORE

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  07.11.2022

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR

SAZNAJ VIŠE
Почетак националне кампање за повећање безбедности на путно-пружним прелазима
Vesti  |  19.01.2023

Početak nacionalne kampanje za povećanje bezbednosti na putno-pružnim prelazima

SAZNAJ VIŠE
ОДРЖАНА ПРЕДАВАЊА О ЗНАЧАЈУ И ОБУКА О ПРАВИЛНОЈ УПОТРЕБИ ДЕЧЈИХ АУТО-СЕДИШТА У ПРИЈЕПОЉУ
Vesti  |  29.12.2022

ODRŽANA PREDAVANJA O ZNAČAJU I OBUKA O PRAVILNOJ UPOTREBI DEČJIH AUTO-SEDIŠTA U PRIJEPOLJU

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  09.11.2022

Odluka o izboru pravnog lica koje će biti angažovano radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  25.10.2022

RASPORED POLAGANJA PRAKTIČNOG DELA ISPITA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (JESENJI ROK 2022.)

Nakon održanih termina za polaganje teorijskog dela ispita, kandidati koji su uspešno savladali teorijski deo ispita pozivaju se na polaganje praktičnog...

SAZNAJ VIŠE
Три ствари на које возачи треба да обрате пажњу у зимским условима
Vesti  |  16.01.2023

Tri stvari na koje vozači treba da obrate pažnju u zimskim uslovima

SAZNAJ VIŠE
Нова ауто-седишта за малишане у Бачком Петровцу
Vesti  |  28.12.2022

Nova auto-sedišta za mališane u Bačkom Petrovcu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  29.10.2022

RASPORED POHAĐANJA SEMINARA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE PO NASTAVNOM PLANU ABS/05

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  06.10.2022

Prvo stručno usavršavanje za unapređenje znanja i veština revizora, odnosno proveravača bezbednosti saobraćaja

SAZNAJ VIŠE
Одржанa предавања о значају и обукa о правилној употреби дечјих ауто-седишта у Општини Обреновац
Vesti  |  29.12.2022

Održana predavanja o značaju i obuka o pravilnoj upotrebi dečjih auto-sedišta u Opštini Obrenovac

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  18.10.2022

JAVNI POZIV ZA IZBOR PROIZVOĐAČA ZAŠTITNIH RAMOVA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR

SAZNAJ VIŠE
Top