Agencija za bezbednost saobraćaja

Meni

Pažljivko

Pažljivko je animirani lik koji smo
predstavili u saradnji sa
pedagozima i psiholozima kao najbolji
način za interakciju sa decom

POKRENI

Provera statusa predmeta
uvezenih vozila

Unesite VIN oznaku (broj šasije) Vašeg vozila.

PROVERI

Odluka o izboru pravnog lica koje će biti angažovano radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja

Datum objave: 09.11.2022

Republika Srbija

AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Broj: 221-225-01-01298/2022-04/01

Datum: 09.11.2022. godine

Bulevar Mihajla Pupina 2

Beograd

 

 

Na osnovu člana 8. stav 1. Pravilnika o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača tramvaja („Službeni glasnik RS”, br. 66/13, 68/15), člana 21. stav. 1. Zakona o javnim agencijama („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005, 81/2005 - ispr.47/2018) i člana 22. Statuta Agencije za bezbednost saobraćaja, a u vezi sa čl. 9. stav 2. tačka 10. i stav 4. i čl. 205. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – Odluka US, 55/14, 96/15 - dr. Zakon, 9/16 - Odluka US, 24/18, 41/18, 87/18, 23/19 i 128/20), na predlog Komisije za pregled i vrednovanje prijava podnetih radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja, u postupku za angažovanje pravnog lica radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja putem javnog poziva, v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja je doneo

 

O D L U K U

 

o izboru pravnog lica koje će biti angažovano

radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja

 

            I Dodeljuje se JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU GRADSKOM SAOBRAĆAJNOM PREDUZEĆU „BEOGRAD“, iz Beograda, ul. Kneginje LJubice br. 29, MB: 07022662, PIB: 100049398, po prijavi broj: 221-04-225-01-1298/2022 od 23.09.2022. godine, vršenje obuke kandidata za vozača tramvaja.

II       Predlog ugovora o angažovanju pravnog lica radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja dostaviće se na potpis izabranom podnosiocu prijave JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU GRADSKOM SAOBRAĆAJNOM PREDUZEĆU BEOGRAD, iz Beograda, ul. Kneginje LJubice br. 29, MB: 07022662, PIB: 100049398 u roku od 10 dana, računajući od dana kada je izabrani podnosilac obavešten o njegovom izboru.

III     Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

       Na osnovu odredaba Pravilnika o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača tramvaja (''Službeni glasnik RS'' broj 66/13 i 68/15), u vezi sa čl. 9. stav 2. tačka 10. i stav 4. i čl. 205. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – Odluka US, 55/14, 96/15 - dr. Zakon, 9/16 - Odluka US, , 24/18, 41/18, 87/18, 23/19 i 128/20) Agencija je raspisala javni poziv za angažovanje pravnog lica radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja.

       Javni poziv je objavljen na zvaničnoj veb prezentaciji Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs dana 16.09.2022. godine.

       Javnim pozivom su pozvana pravna lica koja su materijalno i stručno osposobljena i koja poseduju kadrovske, prostorne, materijalno-tehničke i druge uslove za vršenje obuke kandidata za vozača tramvaja da podnesu prijavu radi izbora i angažovanja od strane Agencije za bezbednost saobraćaja za vršenje te obuke. Postavljen je rok za dostavljanje prijava od 8 dana od dana objavljivanja.

       Komisija za pregled i vrednovanje prijava podnetih radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja je formirana rešenjem broj: 221-119-01-00206/2022-01 od 14.09.2022. godine, a radi pregleda i vrednovanja prijava podnetih radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja.

       Blagovremeno, tj. do dana 24.09.2022. godine primljena je jedna prijava i to pravnog lica: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, iz Beograda, ul. Kneginje LJubice br. 29, MB: 07022662, PIB: 100049398. Pomenuta prijava je primljena 23.09.2022. godine, pod brojem: 221-04-225-01-1298/2022.

       Komisija za pregled i vrednovanje prijava podnetih radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja dostavila je Zapisnik o pregledu i vrednovanju prijava podnetih po javnom pozivu za angažovanje pravnog lica radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja u kome je, nakon pregleda i vrednovanja prijava, a uzimajući u obzir da je na osnovu ranije saradnje sa JKP GSP Beograd u vezi sa sprovođenjem obuke i ispita za vozača tramvaja upoznata sa izgledom i postojanjem prostorije i uređenog poligona gde se sprovodi teorijska i praktična obuka kandidata i stručni ispit, dala predlog v.d. direktoru Agencije za bezbednost saobraćaja da donese odluku o izboru JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, iz Beograda, ul. Kneginje LJubice br. 29, MB: 07022662, PIB: 100049398 radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja i sa kojim će potpisati ugovor o istom, jer ispunjava sve uslove postavljene u Javnom pozivu.

       Naime, u postupku je utvrđeno da je Komisija za pregled i vrednovanje prijava podnetih radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje prijava i ocenu prispele prijave o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik.

       U postupku donošenja ove odluke, posebno su cenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocenu materijalne i stručne osposobljenosti podnosioca prijave shodno kriterijima iz Javnog poziva.

       U postupku ocene sprovedenog postupka, v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje predloga Komisije za pregled i vrednovanje prijava podnetih radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja.

       Naime, u postupku je ocenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor pravnog lica izvršen u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, podzakonskim aktima, internim aktima i Javnim pozivom.

       Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Info centar

Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja

Семинари за возаче возила хитне помоћи
Vesti  |  20.03.2023

Seminari za vozače vozila hitne pomoći

Održan prvi seminar u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu

SAZNAJ VIŠE
Успешно реализована општинска Пажљивкова смотра
Vesti  |  17.03.2023

Uspešno realizovana opštinska Pažljivkova smotra

Deca kroz zabavu i druženje uče o bezbednom ponašanju u saobraćaju

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  08.03.2023

Važno obaveštenje o početku obuke za vozača tramvaja – 20. mart 2023. godine

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  08.12.2022

OBAVEŠTENJE U VEZI ISPITA ZA INSTRUKTORA ZA CPC - DECEMBARSKI ROK

SAZNAJ VIŠE
Подршка за „Serbia Epic“ бициклистичке трке
Vesti  |  20.03.2023

Podrška za „Serbia Epic“ biciklističke trke

Agencija za bezbednost saobraćaja na zvaničnom predstavljanju „Serbia Epic“ u Požarevcu...

SAZNAJ VIŠE
Прекорачење брзине и алкохол су фактори који најчешће доводе до незгода
Vesti  |  16.03.2023

Prekoračenje brzine i alkohol su faktori koji najčešće dovode do nezgoda

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  10.02.2023

Važno obaveštenje u vezi obuke kandidata za vozača tramvaja - mart 2023.

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  05.12.2022

PRODUŽEN ROK DO 26. 12. 2022. ZA DODELU BESPLATNIH ZAŠTITNIH RAMOVA ZA TRAKTORE

SAZNAJ VIŠE
Одржана седница Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима
Vesti  |  16.03.2023

Održana sednica Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima

SAZNAJ VIŠE
Општинско такмичење „Пажљивкова смотра“ у Аранђеловцу
Vesti  |  16.03.2023

Opštinsko takmičenje „Pažljivkova smotra“ u Aranđelovcu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  08.12.2022

OBAVEŠTENJE U VEZI ISPITA ZA PREDAVAČA ZA CPC - DECEMBARSKI ROK

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  09.11.2022

Odluka o izboru pravnog lica koje će biti angažovano radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja

SAZNAJ VIŠE
Превентивним активностима до веће безбедности тракториста у саобраћају
Vesti  |  16.03.2023

Preventivnim aktivnostima do veće bezbednosti traktorista u saobraćaju

SAZNAJ VIŠE
Почетак кампање „Безбедност годи нама – безбедност годинама!“
Vesti  |  14.03.2023

Početak kampanje „Bezbednost godi nama – bezbednost godinama!“

Edukativna tribina za starije sugrađane u Kaluđerici

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  21.11.2022

Obaveštenje o Odluci o izboru proizvođača

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  29.10.2022

RASPORED POHAĐANJA SEMINARA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE PO NASTAVNOM PLANU ABS/05

SAZNAJ VIŠE
Књиге, знање и безбедно понашање
Vesti  |  14.03.2023

Knjige, znanje i bezbedno ponašanje

Promocija bezbednog ponašanja u saobraćaju na Novosadskom sajmu knjiga

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  07.11.2022

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR

SAZNAJ VIŠE
Top